Umeå kommun

Bölevägen utvecklas för att bidra till en mer hälsosam stadsdel

Dela

Bölevägen ska göras om till en gata som uppmuntrar till hållbart resande. Arbetet sker bland annat i dialog med boende och resande längs vägen, som till exempel får tycka till om de angränsande grönområdena. Arbetet sker inom ramen för GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra såväl mental som fysisk hälsa för stadsbor.

Karta som visar Bölevägen och vilka delar Umeå kommun ska jobba med. Medborgarna blir delaktiga i att utforma de fyra grönytor som är markerade:
1. Enbärsvägen
2. Umelivägen
3. Nipvägen
4. Svedjebacken
Karta som visar Bölevägen och vilka delar Umeå kommun ska jobba med. Medborgarna blir delaktiga i att utforma de fyra grönytor som är markerade: 1. Enbärsvägen 2. Umelivägen 3. Nipvägen 4. Svedjebacken

Projektering pågår och planen är att Bölevägen byggs om mellan åren 2022 och 2024. 

- Vår ambition är att öka andelen hållbara resor i Umeå, höja luftkvaliteten i området, skapa större möjligheter till rörelse för medborgarna och samtidigt forma ett säkrare, mer jämlikt och mer inkluderande område. I slutändan vill vi skapa en mer hälsosam stadsdel, förklarar Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare på Umeå kommun.

Kollektivtrafik prioriterat

Gång, cykel och kollektivtrafik blir prioriterade transportmedel. Till medborgardialogen bjuds boende längs Bölevägen in, ambitionen är också att förskolebarn från Böle förskola, skolelever från Engelska skolan och verksamheter längs med Bölevägen ska få tycka till. De får framför allt tycka till om hur grönområdena ska utvecklas. Just det arbetet - med grönytorna - finansieras av Horizon 2020. Horizon 2020 vill förverkliga idéer sprungna ur forskning och är det största EU-programmet hittills för forskning och innovation.

Planerar dialogen

- Det är i huvudsak fyra gräsytor som vi vill ha medborgarnas hjälp att utveckla och dessa ligger alla längs med Bölevägen. Just nu planerar vi hur den dialogen ska gå till och vad den ska innehålla och som det ser ut just nu startar vi upp det arbetet i höst, berättar Eva Maaherra Lövheim.

GoGreenRoutes är ett EU-finansierat projekt som kombinerar medskapande metoder och medborgarvetenskap med big data-analyser och digital innovation. Sex städer ingår i projektet: Burgas (Bulgarien), Lahtis (Finland), Limerick (Irland), Tallinn (Estland), Umeå (Sverige) och Versailles (Frankrike). 

Mer information:

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se 

Kontakter

Bilder

Karta som visar Bölevägen och vilka delar Umeå kommun ska jobba med. Medborgarna blir delaktiga i att utforma de fyra grönytor som är markerade:
1. Enbärsvägen
2. Umelivägen
3. Nipvägen
4. Svedjebacken
Karta som visar Bölevägen och vilka delar Umeå kommun ska jobba med. Medborgarna blir delaktiga i att utforma de fyra grönytor som är markerade: 1. Enbärsvägen 2. Umelivägen 3. Nipvägen 4. Svedjebacken
Ladda ned bild
En tidig skiss över hur Bölevägen kan komma att utvecklas. Gång- och cykelväg avgränsas gentemot körbana, där fokus i huvudsak ligger på kollektivtrafik.
En tidig skiss över hur Bölevägen kan komma att utvecklas. Gång- och cykelväg avgränsas gentemot körbana, där fokus i huvudsak ligger på kollektivtrafik.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum