Lantbrukarnas Riksförbund

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år

Dela

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat svenskt jordbruk kraftigt med skenande kostnader och har också visat lantbrukets beroende av insatsvaror från i huvudsak Ryssland, gulfstaterna och Kina. Genom Klimatklivet, som är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna, kan man ansöka om investeringsstöd för klimatförbättrande åtgärder som till exempel biogasproduktion, förbättrad gödselhantering eller smarta bevattningsåtgärder.

I fjolårets vårändringsbudget gavs Naturvårdsverket ett kraftigt utökat anslag och ett ytterligare utökat bemyndigande. Därför kan det i år delas ut hela 2,8 miljarder kronor genom Klimatklivet.

Fram till maj hade 569 ansökningar beviljats och ytterligare 144 är under handläggning. Av de beviljade ansökningarna beräknas utsläppen minska med 115 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från 16 000 personer.

– Ska vi stärka vårt civilförsvar och vår egen matproduktion måste vi öka vår egen produktion av insatsvaror som vi i dagsläget importerar från icke-demokratiska länder. Jag uppmanar alla lantbrukare att skicka in sin ansökan. Det gör skillnad både lokalt och globalt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Ansökningstiden för denna period är öppen till och med den 18 maj. Nästa period är 23 augusti-8 september.

De största utsläppsminskningarna från jordbrukssektorn län för län (ton CO2e/år)

Kalmar 36 500

Västra Götaland 17 400

Skåne 7 700

Halland 6 300

Värmland 6 200

Västmanland 6 000

Östergötland 5 500

Örebro 5 300

Gotland 4 300 

Jönköping 4 300

Sörmland 3 700

Kronoberg 2 600

Stockholm 1 500

Västernorrland 1 290

Gävleborg 1000

Blekinge 1000 

Jämtland 780

Dalarna 750 

Norrbotten 700

Uppsala 2 100

Västerbotten 1500

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Krisstöd och biodrivmedelssatsning välkomnas av LRF21.6.2022 15:27:14 CEST | Pressmeddelande

I dag klubbade en enig riksdag igenom extrastödet på cirka 1,6 miljarder till animaliesektorn och växthusföretagarna. I morgon förväntas riksdagen ta beslut om de kompletterande delarna av stödpaketet. Om även onsdagens beslut klubbas igenom blir det totala stödpaketet 3,1 miljarder till det svenska lantbruket. "Det är viktiga beslut för att Sverige även i framtiden ska kunna producera hållbara livsmedel", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF om Viltskadekommissionens rapport: Viktiga slutsatser som avgör vår framtida matförsörjning14.6.2022 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Ny jaktlagsutredning, förbud mot utfodring av klövvilt samt klassa vildsvin som en allvarligt skadegörande art. Det är tre av åtgärdsförslagen i Viltskadekommissionens utredning som presenterades i dag. "Det är ett gediget arbete som utredaren Elisabeth Nilsson har gjort. Det är uppenbart att regeringen måste ge tydliga direktiv till flera myndigheter om att viltskadorna måste minska", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Allvarligt läge – Grönt näringslivsindex för animalieproducenterna fortsätter falla fritt7.6.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Läget för många av Sveriges bönder är fortsatt mycket ansträngt, visar LRFs konjunkturbarometer Grönt Näringslivsindex för andra kvartalet 2022. Totalindexet ligger kvar på rekordlåga nivåer vilket speglar en sammantaget negativ syn på den framtida konjunkturen bland företagarna i det gröna näringslivet. Tuffast är det för animalieproducenterna där var fjärde nu planerar minska sin produktion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum