Lantbrukarnas Riksförbund

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 88 000 ton

Dela

Rekordmånga bönder vill klimatförbättra sin verksamhet. Hittills i år har nära 1000 bönder ansökt om stöd för bevattningsåtgärder, produktion av biogas, energieffektivisering och förbättrad gödselhantering. Hittills har 434 ansökningar beviljats och den bedömda årliga utsläppsminskningen av koldioxid är mer än 88 000 ton.

Klimatklivet är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det inleddes år 2015 och målsättningen är att minska utsläppen av koldioxid genom lokala och regionala klimatinvesteringar. Fram till den 17 maj i år har 955 ansökningar kommit in från jordbrukssektorn. 434 har beviljats och 18 är under handläggning. 

– Det mest glädjande är att antalet ansökningar från jordbruket ökat stadigt under de senaste åren, säger energipolitiska experten Jenny Näslund på LRF. 

Totalt har 716 miljoner kronor beviljats som stödbelopp för de klimatförbättrande åtgärderna. Mest, 436 miljoner, går till energikonvertering inom jordbruket. Det följs av produktion av biogas (222 miljoner) och mer miljöanpassade arbetsmaskiner och arbetsredskap (18 miljoner). 

Åtgärderna leder till störst utsläppsminskning av koldioxid i Kalmar län (28 000 ton), följt av Västra Götaland (12 000), Skåne (6 464), Västmanland (5 886), Halland (5 402), Östergötland (5 148) Gotland (4 175), Jönköping (4 167) och Södermanland (3 430). 

– Man ska även komma ihåg att det finns ett väldigt stort miljömörkertal, åtgärder, exempelvis i form av byggande av bevattningsdammar och investeringar i förnybar energi som lantbrukare gör på helt eget bevåg och med egna pengar, säger Jenny Näslund. 

 

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF: EUs skogsstrategi missar skogens stora klimatpotential16.7.2021 14:59:51 CEST | Pressmeddelande

EUs skogar har många nyttor. Arbetstillfällen, handel, rekreation, miljö, hemvist för människor samt flora och fauna. Besvikelsen bland svenska skogsägare är stor eftersom EUs idag presenterade skogsstrategi saknar ett balanserat synsätt. – Fokus är tyvärr att inte utnyttja ett brukande av skogen som stor resurs, förslaget missar de sociala och ekonomiska värdena. Det är ju engagemanget i familjeskogsbruk för att förvalta skogen för kommande generationer som är garanten för att skydda både miljö och ekonomiska värden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Viktiga klimatambitioner – men riskabelt för svenskt skogs- och jordbruks framtid14.7.2021 16:03:04 CEST | Pressmeddelande

EUs gemensamma klimatpaket för att halvera koldioxidutsläppen till 2050 presenterades idag. – Vi välkomnar ambitionerna men det är mycket viktigt att ambitionerna om att ökad kolinbindning i mark och skog inte ska kompensera för fortsatta utsläpp av koldioxid i andra sektorer. Dessutom ser vi att EU-kommissionen snarare verkar fokusera på att bevara och skydda istället för att skapa flera incitament för det aktiva jord- och skogsbruket att producera ännu mer klimatnyttor, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Trädgårdsnäringen växer så att det knakar2.7.2021 09:29:16 CEST | Pressmeddelande

Den svenska trädgårdsnäringen fortsätter att visa positiv utveckling. På fem år har omsättningen ökat med 1,5 miljarder kronor. Användningen av fossila bränslen har även minskat med 30 procent. Det visar årets branschöversikt från Jordbruksverket. – Det är glädjande att vår produktivitet och miljömedvetenhet har ökat, det stärker vår konkurrenskraft mot importgrönsaker, säger Marcus Söderlind, ordförande i LRF:s trädgårdsdelegation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum