Bonnier News

Bonnier News omorganiserar verksamheterna för läsarintäkter och samordnar affärsområden

Dela

Bonnier News samlar organisationen för koncernens svenska läsarintäkter i en central organisation under ledning av Alexander Lydecker. Samtidigt återförenas det internationella affärsområdet Business to Business med Di-gruppen under Peter Fellman.

Fram till nu har verksamheterna för Bonnier News läsarintäkter hanterats separerat inom de olika affärsområdena. I likhet med hur Bonnier News organiserat andra affärsområden och funktioner såsom Tech, Sales och PDI, samlar man nu de svenska delarna av koncernens läsarintäkter i en central läsarintäktsorganisation där Alexander Lydecker får det övergripande intäktsansvaret.

Ambitionen är att skapa helhetssyn som möjliggör för ytterligare tillväxt inom Bonnier News samlade läsaraffär. Omorganisationen underlättar också skapandet av en gemensam kundplattform inom ramen för det interna samarbetsprogrammet One News. Förändringarna ska ske med bibehållen närhet till koncernens starka varumärken och varje affärsområde kommer även fortsättningsvis spela viktig roll för att driva sin prenumerationsaffär. 

”Vi ser att vi har stor potential att växa våra läsarintäkter. Fram till nu har vi jobbat med kunder och produkter i silos, men genom den här samordningen skapar vi synergier och ökade chanser till kunskapsutbyte.” säger Alexander Lydecker, CCO Bonnier News.

Genom förändringen får Alexander det övergripande ansvaret för både annons- och läsarintäkter inom Bonnier News svenska delar, och över tid kommer dessa två affärsverksamheter kunna samspela och dra nytta av varandra. 

Samtidigt återförenas Bonnier News bägge affärsområden Business to Business och Di-gruppen till ett gemensamt affärsområde med Peter Fellman som affärsområdeschef. De bägge affärsområdena har liknande verksamheter och strategi även om de verkar på olika geografiska marknader. Genom integrationen skapas bland annat möjlighet för att skala upp den svenska verksamheten internationellt och vice versa. 

”Vi ser att det finns stor outnyttjad potential i att arbeta närmare tillsammans, och det finns en tydlig logik i att samordna våra verksamheter som främst riktar sig till professionella användare. Vi arbetar på olika marknader, men har liknande utmaningar, och jag är övertygad om att vi genom ett närmare samarbete har mycket att lära av varandra.” säger Peter Fellman, affärsområdeschef Di-gruppen.

Genom samgåendet kommer Business to Business närmare Bonnier News och koncernen kommer kunna tillgodogöra sig den stora tillväxtpotentialen som finns inom affärspress - både i Sverige och internationellt. En integrationsplan för det nya gemensamma affärsområdet kommer tas fram.
För ytterligare information, kontakta: 

Alexander Lydecker, CCO Bonnier News, 073-518 60 92

Peter Fellman, affärsområdeschef Di-gruppen, 070-209 02 26

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Peter Fellman, affärsområdeschef Di-gruppen
Peter Fellman, affärsområdeschef Di-gruppen
Ladda ned bild
Alexander Lydecker, CCO Bonnier News
Alexander Lydecker, CCO Bonnier News
Ladda ned bild

Om

Som Nordens största medieföretag är vårt uppdrag att hjälpa medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster.

Följ Bonnier News

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bonnier News

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum