Göteborgs stift

Borg Bispedømme och Göteborgs stift knyter vänskapsband

Dela
Biskop Atle Sommerfeldt, ordförande i Borg bispedømmeråd Karin-Elin Berg, domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal i samband med undertecknandet av vänstiftsavtal. (Foto: Torgny Lindén)
Biskop Atle Sommerfeldt, ordförande i Borg bispedømmeråd Karin-Elin Berg, domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal i samband med undertecknandet av vänstiftsavtal. (Foto: Torgny Lindén)

Borg Bispedømme i Norge och Göteborgs stift har redan en relation. Historiskt har stiften hört samman och idag rör sig människor över den gemensamma gränsen för både arbete och boende. 

De goda relationerna kommer nu att få en formell ram för att vänskapen ska fördjupas och kontaktytan öka. Därför har de båda stiftens respektive styrelser slutit ett vänstiftsavtal. 

Vänskap mellan människor 

Nyckelord för vänstiftsutbytet är vänskap, kunskap och inspiration. Relationen handlar naturligtvis om en vänskap mellan två organisationer men främst en vänskap mellan människor. Därför är ett mål att församlingar ska uppmuntras till att hitta former för olika utbyten över gränsen. Det kan ske genom att man inbjuder varandra till arrangemang i respektive stift t ex utbildningar, festivaler och konferenser. 

Förhoppningarna är att det ur vänskapen kommer att växa ny kunskap om nya idéer som kommer att påverka båda stiften. Men gemenskapen är också en bönegemenskap där man ber för varandra. 

Manifesteras i domkyrkorna 

Nu på söndag, den 23 oktober, manifesteras vänstiftsavtalet i samband med högmässan i Göteborgs domkyrka. En liknande manifestation kommer sedan att ske i Fredrikstads domkyrka söndagen den 30 oktober. Vi båda tillfällena medverkar biskop Per Eckerdal och biskop Atle Sommerfeldt. 

Borgs stifts vision är ”Mer himmel på jord” och Göteborgs stifts vision är ”En öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangelium till alla människor”.

Kontakter

Bilder

Biskop Atle Sommerfeldt, ordförande i Borg bispedømmeråd Karin-Elin Berg, domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal i samband med undertecknandet av vänstiftsavtal. (Foto: Torgny Lindén)
Biskop Atle Sommerfeldt, ordförande i Borg bispedømmeråd Karin-Elin Berg, domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal i samband med undertecknandet av vänstiftsavtal. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Prata med en teolog – Nyhet på Bokmässan25.9.2018 08:05Pressmeddelande

När Bokmässan i Göteborg på torsdag slår upp portarna finns Svenska kyrkan med som vanligt. På Se människan-scenen avlöser samtalen med författare varandra under dagarna fyra. Nyhet för året är Teologiska hörnan. Där finns namnkunniga teologer till hands för att samtal om det som mässbesökarna vill tala om, bland andra biskop Susanne Rappmann som gör sin första Bokmässa som biskop i Göteborgs stift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum