Jönköpings kommun

Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Dela

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där medborgarna fick lämna synpunkter om vad de tycker är viktigt när Jönköping växer och utvecklas. Denna tidiga medborgardialog är ett underlag i den fortsatta planeringen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Under medborgardialogen kom 622 svar in. Majoriteten (69 %) av de som svarat är mellan 20-49 år, där åldersgruppen 30-39 år sticker ut mest. Könsfördelningen på svaren har varit 54 % män, 44 % kvinnor och 2 % annan könstillhörighet.

- Nu i arbetet med förslag till utbyggnadsstrategi för den första etappen kommer vi fortsätta planera utifrån de frågor som lyfts fram: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser. Eftersom trygghetsfrågor lyfts av alla åldersgrupper, och särskilt av de yngre invånarna, så kommer detta också lyftas i den fortsatta planeringsprocessen, säger Stefan Lind, chef för översiktlig planering.

Svaren i korthet

82 % av de svarande har pekat ut en plats som behöver utvecklas. De som har pekat ut en plats för utveckling har valt att främst ange nya bostäder (20 %) som en utvecklingsmöjlighet, följt av lättare att nå med cykel och mer service och butiker. Utvecklingsmöjligheterna lättare att nå med bil och nya arbetsplatser har valts minst antal gånger.

Av de som pekat ut en plats som är bra som den är idag har flest valt kvaliteterna grönska (11 %)och lugn och ro.

I det öppna kommentarsfältet där deltagare fick ge egna synpunkter kring vad som är viktigt att tänka på när Jönköpings kommun växer är det flest som har uttryckt synpunkter kring hållbara resor, grönska och bostäder. Även trygghet och jämlikhet är områden som invånarna tycker är viktiga att jobba med.

-Många har engagerat sig i denna tidiga medborgardialog om Jönköpings och centrumnära tätorters framtida utveckling. Jag tycker det märks att vi har samma syn på att det är samhällen vi ska bygga, inte uppdelade områden, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Alla svar och en sammanställning finns att ta del av på www.jonkoping.se/200000

I början på 2021 tas beslut om förslaget till utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1 ska ut på samråd. Då kommer det finnas möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

Kontaktperson

Stefan Lind, chef översiktlig planering
Tel: 036-105084
E-post: stefan.lind@jonkoping.se

Kontakter

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Första vaccineringen i Jönköpings kommun sker på söndag23.12.2020 14:17:00 CETPressmeddelande

Jönköpings kommun kommer att påbörja vaccineringen mot covid-19 på söndag, den 27 december. Socialförvaltningen kommer att få 20 doser av vaccinet mot covid-19 i helgen och kommer då att vaccinera 20 personer som bor på ett av kommunens äldreboenden. Vilket äldreboende är ännu inte fastställt, inte heller vilken tid vaccineringen kommer att genomföras. Vaccineringen kommer att ske i hyresgästernas lägenheter. Med tanke på risk för smittspridning och de boendes integritet kommer kommunen inte kunna garantera medias möjlighet att bevaka denna händelse på plats. Därför planeras ett pressmeddelande att publiceras så snart det är möjligt efter att vaccineringen genomförts, med bilder från den första vaccineringen och en intervju med en person som fått vaccinet. Eventuellt kommer även en presskonferens med olika representanter att genomföras någon timme efter att pressmeddelandet skickats ut. Information om ifall det blir presskonferens kommer att stå i pressmeddelandet på söndag. Kontakt St

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum