SBAB Bank

Bostadsägarna skräms inte av höstavmattning - tror på fortsatt stigande bostadspriser

Dela

En stor majoritet av bostadsägarna tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara den huvudsakliga förklaringen. Endast 5 respektive 4 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt. Detta visar SBAB/Booli:s indikator över prisförväntningarna, HPE.

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Hela 66 procent av de svarande tror att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. 47 procent tror att priserna kommer att öka med upp till 5 procent och 19 procent med mer än 5 procent. 80 procent av de som tror på stigande priser på ett års sikt uppger ett högt efterfrågetryck som huvudförklaring. 21 procent tror att priserna står stilla på ett års sikt medan endast 5 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 53 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 10 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent. Även här bedöms ett högt efterfrågetryck vara huvudförklaringen. Endast 4 procent av de svarande tror på fallande priser på tre års sikt.

- Det är uppenbart att bostadsägarna inte har skrämts av den höstavmattning vi nu ändå sett på bostadsmarknaden. Majoriteten av bostadsägarna delar vår syn att priserna fortsätter upp nästa år. Däremot är de betydligt mer optimistiska än vi gällande prisutvecklingen på tre års sikt. Vår bedömning är att bostadspriserna i slutet av 2024 ligger 5 procent under nuvarande nivåer till följd av stigande bostadsräntor, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Jämfört med Erik Olssons indikator, som fångar upp förväntningar bland de som går på bostadsvisningar, och SEB:s, som fångar upp förväntningar hos en bredare boendegrupp, ger HPE bilden av betydligt mer optimistiska prisförväntningar.

- Återigen visar det sig att de som äger sin bostad är betydligt mer optimistiska om prisutvecklingen framöver jämfört med i synnerhet de som går på bostadsvisningar men också en bredare boendegrupp, säger Robert Boije.

Tabell och diagrambilaga nedan.

Tabell 1. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 45, 2021. Slumpmässigt urval viktat efter ålder och kön. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.

Diagram 1. SBAB Booli indikator (HPE) jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Kommentar till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 289 000 och 397 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2021). Antal medarbetare (FTE) är 797. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter i Sverige som helhet30.11.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter. Detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för tredje kvartalet 2021.

Kändistät ensemble i säsongsavslutningen för Boendeekonomi är jättekul!29.11.2021 11:44:21 CET | Pressmeddelande

Idag är det premiär för säsongsavslutningen i SBAB:s reklamkoncept Boendeekonomi är jättekul! Det som började med planeringen av världens största inflyttningsfest har lett till en konflikt som mynnar ut i en direktsänd TV-debatt där det en gång för alla ska avgöras: ska boendeekonomi vara jättekul eller måste det vara jättetråkigt? Förutom de ordinarie skådespelarna i serien, Björn Gustafsson, Erik Haag och Nour el Refai, är det en kändistät ensemble som gästar finalen, med Carola Häggkvist, Kalle Moraeus och Marianne Rundström i olika roller.

Bostadspriserna stiger ytterligare nästa år för att sedan falla tillbaka10.11.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Flaskhalsar håller tillbaka BNP-tillväxten och bidrar till ökad inflation. Den underliggande inflationen ligger på eller över målet kommande år och räntorna väntas stiga snabbare än vad Riksbanken ser framför sig. Bostadspriserna stiger ytterligare nästa år för att sedan falla tillbaka. Bostadsinvesteringarna har passerat toppen för denna gång och faller tillbaka kommande år till följd av svagare BNP-tillväxt, stigande räntor, dämpad boprisutveckling och minskad befolkningstillväxt. Detta är några av slutsatserna i SBAB:s Bomarknadsnytt nr 4, 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum