Sveriges Byggindustrier

Bostadsbyggandet i Småland vänder ner

Dela

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder i Småland. Bostadsinvesteringarna i Jönköpings län minskar med elva procent 2019 jämfört med 2018. Motsvarande siffra för Kronoberg och Kalmar är tio procent.

- Den investeringstillväxt som tog fart i regionen under 2016 håller på att kylas av. Byggtakten är fortfarande hög men vi ser en klar avmattning, säger Anders Gärdsmark, regionchef, Sveriges Byggindustrier.

Det finns ett klart samband mellan satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande. En utbyggnad av E22:an och den sista delen av riksväg 40 skulle öka Smålands tillgänglighet och konkurrenskraft.

- Satsningar på infrastruktur är en motor för bostadsbyggandet. En fungerande arbetspendling gör fler platser attraktiva att bygga på, säger Anders Gärdsmark.

Sveriges Byggindustrier konjunkturrapport kommer två gånger per år. På riksnivå är den procentuella nedgången i nyproduktion nära 30 procent sedan konjunkturtoppen 2017. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostads- och småhus är nu tillbaka under 2015 års nivåer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

 

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Regeringens bostadspolitik förs med dubbla tungor16.4.2018 10:01Pressmeddelande

Regeringens vårproposition visar att Sveriges ekonomi växer. Det minskade bostadsbyggandet är dock en varningsklocka, konstaterar Sveriges Byggindustrier. - Bostadspolitiken förs med dubbla tungor. Å ena sidan säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) sig vilja öka bygga mer. Å andra sidan försvarar finansminister Magdalena Andersson (S) kreditrestriktioner som till exempel skärpta amorteringskrav, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum