Boinstitutet

Bostadsdebatten domineras av män och liberala tidningar

Dela

Ny rapport: 9 av 10 i bostadsdebattens toppskikt är män, lika stor andel skriver för en tidning med en liberal politisk inriktning. Det visar en ny rapport där Boinstitutet låtit granska tidningars opinionstexter om bostadsfrågor under ett år.

På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.
På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.

-Att synliggöra vem som syns i bostadsdebatten och vilka frågor som ges utrymme är viktigt eftersom det kan påverka politiken om vad och för vem det byggs, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

Göteborgs-Posten publicerade flest artiklar

Av Sveriges tjugo största utgivare skriver Göteborgs-Posten flest artiklar, vilket delvis förklaras av maktskiftet i valet 2018 som väckt stor debatt, liksom kontroverser kring infrastrukturprojektet Västlänken.

 -En viktig detalj är att Aftonbladet har störst räckvidd och därmed störst genomslag av alla Sveriges tidningar, vilket väger upp den liberala dominansen, säger Moa Andersson.

Bröderna Braw flitigaste bostadsskribenterna i Sverige

Dagens Nyheter har skrivit flest osignerade ledare, men för artiklar med namngiven avsändare är den flitigaste skribenten Daniel Braw på den moderata lokaltidningen
Barometern-OT i Kalmar. Daniel har under mätperioden fått 33 opinionsbildande artiklar publicerade. Daniels bror, Johan Braw som är VD för Sölvesborgshem, är också flitig, men på Twitter, där han under året har skrivit flest inlägg av alla (624 st) taggat med #bopol, som är den vanligaste hashtaggen för inlägg om bostadspolitik.

-Bröderna Braw förtjänar en eloge för sitt engagemang. Det behövs fler lika engagerade som dem så vi snabbare kan att hitta konstruktiva lösningar om en socialt hållbar bostadspolitik, där alla har ett tryggt och bra hem, säger Moa Andersson.

Socialdemokraterna- mest aktiva partiet i bostadsdebatten

Bland partier och organisationer står Socialdemokraterna (63 st) och Vänsterpartiet (38 st) bakom flest debattartiklar. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är de organisationer som kvalar in på Topp 10-listan, där samtliga riksdagspartier finns med. Sist på listan kommer Sverigedemokraterna med 11 artiklar, strax efter Kristdemokraterna (12 st) och Miljöpatiet (13 st). Artiklar med flera avsändare är inte medräknade. Totalt står inskickade debattartiklar för drygt hälften (51 %) av alla opinionstexter i tidningar. Övriga, knappt hälften (49 %) av opinionstexterna är författade av tidningarnas egna ledarredaktion och krönikörer. I sammanhanget är det också viktigt att framhålla att tidningsredaktioner har möjlighet att styra vilka inskickade debattartiklar som publiceras och refuseras.   

Stor debatt om bostadsbrist, hyressättning och hushållens skulder.

Det osäkra parlamentariska läget och regeringsförhandlingarna, som senare landade i Januariavtalet, har varit föremål för stor debatt, visar en analys av de sex tidningar med störst genomslagskraft.

Centralt i debatten om Januariavtalet tycks vara förslaget om fri hyressättning i nyproduktion och behov av en skattereform. Vidare har debatten handlat om hushållens skuldsättning, amorteringskravet, hotet om finanskris, räntepolitik och byggregler. En fråga som löper som en röd tråd genom alla analyserade tidningar är bostadsbrist och hemlöshet bland utsatta grupper. Ideologiska skiljelinjer framträder dock när det gäller lösningarna. Ett exempel är hyressättningen, där liberala skribenter argumenterar för friare hyressättning i syfte att bredda bostadsmarknaden, medan skribenter till vänster ställer sig kritisk till förslaget med argumentet att marknadshyra leder till högre hyror. 

Arkitekturdebatt- störst genomslag på Twitter

Om borgerliga röster dominerar bostadsdebatten i tidningsmedierna är de sociala medierna mer balanserade. Två av undersökningens största influencers är Gudrun Schyman, kommunpolitiker för Feministiskt initiativ, som med 127 000 följare når flest med sina bostadspolitiska inlägg, och Lars Beckman, riksdagsledamot för Moderaterna, som genom hög aktivitet (291 inlägg) och 16 000 följare har störst genomslag för inlägg om bostadsfrågor. Det tweet som enskilt haft störst genomslag står tidigare DN-journalisten Viktor Barth Kron. Viktor, som idag arbetar för Kvartal, länkade i inlägget till en artikel i Dagens Nyheter om fin och ful arkitektur, där han riktar kritik mot såväl arkitekturupproret som dess kritiker.

Om undersökningen

Undersökningen med titeln "Bopol Topp 10 - Analys av bostadsdebatten" är framtagen av Boinstitutet i samarbete med Tyréns, som samlat in 22 374 artiklar av opinionsbildande karaktär i tryckt nyhetsmedia under perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2019 och som innehåller något av nyckelorden bostad, bostadsmarknad, bostadsbrist eller bostadspolitik, i samtliga böjningsformer. Urvalet består av 1 232 artiklar från de tjugo största utgivarna baserat på räckvidd i tryckt och digital form, uppdelat på storstads-/kvällstidningar samt lokaltidningar.

Boinstitutet har även gjort en analys av bostadsdebatten på Twitter, i samarbete med Meltwater, som sammanställt stastistik över räckvidd och rankat genomslaget för 100 twitterkonton som använt hashtag #bopol under perioden 1 sepember 2018 till 1 september 2019.  

Ladda ned rapporten om bostadsdebatten i nyhetsmedia här

Ladda ned rapporten om bostadsdebatten på Twitter här

Rapportlansering och debatt 10 oktober

Bopol Topp 10- Vem äger bostadsdebatten? Välkommen till rapportsläpp, debatt och mingel med några av Sveriges främsta bostadsskribenter. Tid: 10  oktober Kl 16.30-18.00 Plats: Restaurang TAK, Brunkebergs torg, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.
På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.
Ladda ned bild
På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.
På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.
Ladda ned bild
Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet
Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet
Ladda ned bild
På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.
På bilden: De tio mest förekommande avsändarna av opinionstexter om bostadsfrågor i tidningsmedia, i kategorin ledare, analys och krönika. Från vänster i fallande ordning. 1. Daniel Braw, Barometern-OT, 2. Johan Rudström, Upsala Nya Tidning, 3. Martin Tunström Barometern-OT 4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, 5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT, 6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren, 7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren, 8. Tobias Wikström Dagens Industri, 9. Daniel Swedin Aftonbladet 10. Richard Appelbom, VLT. Fotokollage: Boinstitutet.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Om

Boinstitutet
Boinstitutet
Norrlandsgatan 7
11143 Stockholm

+46 76 125 11 01http://boinstitutet.se

Boinstitutet är plattformen för det breda samtalet om ett socialt hållbart boende. Boinstitutet bedriver forskning, arrangerar seminarier och studiebesök med syftet att sprida kunskap och främja innovation i samspel mellan akademi, politik och näringsliv.

Följ Boinstitutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boinstitutet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum