Sveriges AllmännyttaSveriges AllmännyttaSveriges Allmännytta

Bostadsmarknadens parter utvecklar hyressättningen

Dela

Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kom redan 2018 överens om att gemensamt utveckla hyressättningen i syfte att utveckla hyresrätten som boendeform. Efter ett uppehåll fortsätter nu arbetet med fokus på bland annat grunder för de årliga hyresförhandlingarna, förvaltningskvalitet samt systematisk hyressättning.

Med uppehåll på grund av de årliga hyresförhandlingarna och coronapandemin, så har arbetet pågått med ett flertal olika arbetsgrupper sedan december 2018. Hänsyn har också fått tas till de statliga utredningarna kopplat till hyresmarknaden som pågått parallellt.

Samtalen pågår fortsatt och parterna kommer i höst erhålla resultatet av de arbetsgrupper som tillsatts.

När det gäller tvistelösning så finns för de företag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta en tvistelösning sedan 1957, Hyresmarknadskommittén (HMK). Sedan några år tillbaka finns också möjlighet för Hyresmarknadskommittén att lämna över ärenden till oberoende ordföranden, vilket skedde i 14 fall förhandlingsåret 2021. Inom HMK:s ram pågår också ett utvecklingsarbete som syftar till att tvister rörande presumtionshyra och nyproduktionshyra också kan hanteras av HMK.

Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen har nyligen kommit överens om att utforma en tvistelösning baserad på en gemensamt skriven förhandlingsordning samt innehållet i utredningen om Mer effektiva hyresförhandlingar (Ds 2021:23), vilket har kommunicerats tidigare av parterna.

I ett gemensamt uttalande säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen:

– Vi är överens om att detta är frågor som parterna gemensamt bör ha ambitionen att lösa och att detta arbete är angeläget för att hyresförhandlingarna ska utvecklas. Alla parter anser att utveckling är viktigt för en bättre fungerande hyresmarknad och det är därför vi är mycket angelägna om att tillsammans finna en så bred samsyn som möjligt på dessa frågor.

Utöver förhandlingarna avseende grunderna för de årliga förhandlingarna och tvistelösningen tillsattes fyra arbetsgrupper som har behandlat följande områden:

  • Förvaltningskvalitet
  • Offentlig hyresstatistik
  • Systematisk hyressättning (läge och kvalitet)
  • Digitalisering och trygghet

Arbetsgrupperna presenterade sina förslag i december 2019. Två grupper fick fortsatt uppdrag. Arbetsgruppen avseende förvaltningskvalitet ska konkretisera vad förvaltningskvalitet innebär och hur det ska påverka hyran. Arbetsgruppen avseende systematisk hyressättning har i uppgift att finna en gemensam modell för en systematisk hyressättning. Båda grupperna ska redovisa sina förslag senast den 1 oktober i år.

De andra två arbetsgruppernas arbete har resulterat i att parterna kommit överens om att bilda ett Digitaliseringsforum samt att de uppvaktat Boverket om att införa offentlig hyresstatistik som parterna är beredda att medverka i och bidra med kunskap och fakta.

För mer information, kontakta:

Hyresgästföreningen: Nationella pressjouren, 010–459 10 70, press@hyresgastforeningen.se

Anders Holmestig, VD, Fastighetsägarna Sverige, 076–100 76 13, anders.holmestig@fastighetsagarna.se 

Sverige Allmännyttas pressjour: 08–406 55 25

Nyckelord

Kontakter

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Hyreskommissionens förslag löser inte problemen med läge och kvalitet när hyran sätts6.7.2021 14:07:57 CEST | Pressmeddelande

Den statliga kommission som sett över hyressättningen överlämnade idag betänkandet Läge och kvalitet i hyressättningen till regeringen. − Kommissionens slutsatser att läge och kvalitet generellt sett inte slår igenom i tillräcklig utsträckning stämmer. De åtgärder som föreslås kommer dock inte lösa problemet, utan riskerar i stället att skapa nya, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Höga byggpriser riskerar hämma nyproduktionen av hyresrätter5.7.2021 11:03:40 CEST | Pressmeddelande

Byggpriserna måste bli lägre om byggandet av hyresrätter till rimlig hyra ska kunna öka. Men produktionspriset fortsätter uppåt. Även om kötiden till nyproducerade hyresrätter är betydligt kortare än i befintligt bestånd, syns en trend att det tar längre tid att hyra ut nyproducerade lägenheter. Det kan tyda på att färre kan betala nyproduktionshyror. Det visar Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om bostadsbyggande som släpps idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum