Umeå kommun

Bostadsområde i Yttersjö går ut på samråd

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att låta planförslaget för fastigheten Klubben 3:1 inom Yttersjö, Umeå kommun, gå vidare i planprocessen. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och förskola.

– Det här är ett förslag som kompletterar utvecklingen av bebyggelsen i området, vilket bidrar till att stärka underlaget för kollektivtrafik och lokal service. Det stärker även variationen av bostadsutbudet i kommunen och skapar en balans i bebyggelsescenariot för hållbar tillväxt, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Planen möjliggör en förskola i sex avdelningar och ett 30-tal tomter för friliggande villor intill väg 512. Området är beläget i närheten av våtmark och därav är det av särskild vikt att dagvatten omhändertas så att våtmarken inte påverkas negativ. En del av planområdet utgör även ängsmark som inte brukas idag.

För området gäller intentionerna i översiktsplan Tematiskt tillägg för landsbygden (2018) där Yttersjö ingår i ett av angivna tillväxtstråk i bebyggelsescenariot för hållbar tillväxt. Det motiverar, enligt beslutet, avsteget att föreslå förskole- och bostadsbebyggelse i viss del av det som i den ursprungliga fördjupningen anges som naturområde med friluftsvärden.

Eftersom detaljplanen innebär ett avsteg från översiktsplanen kommer den att föras till kommunfullmäktige för eventuellt antagande.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum