SBAB Bank

Bostadspriserna fortsätter upp trots stigande räntor

Dela

Lägenhetspriserna fortsatte att stiga på bred front i mars. Den största uppgången noterades i Norra Sverige (2,4 procent) och den minsta uppgången i Mellersta Sverige (0,2 procent). Småhuspriserna gick åt olika håll i olika delar av landet, med den största uppgången i Norra Sverige (1,9 procent) och den största nedgången i Mellersta Sverige (-1,1 procent). Justerat för normala säsongsmönster var prisökningstakten för riket som helhet strax över 0,5 procent under mars, vilket är något under den långsiktiga trenden. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under mars.

Starkast utveckling i Norra Sverige
Lägenhetspriserna steg i samtliga regioner i mars. Mest steg de i Norra Sverige (2,4 procent). Även i Storstockholm och Storgöteborg steg lägenhetspriserna i förhållandevis god takt (0,9 procent). I Mellersta Sverige ökade lägenhetspriserna svagt (0,2 procent).

Blandad utveckling för småhuspriserna
Småhuspriserna steg som mest i Norra Sverige (1,9 procent) och måttligt i Storstockholm, Stormalmö och Södra Sverige. Småhuspriserna föll dock något i Storgöteborg, och som mest i Mellersta Sverige (-1,1 procent).

Inga spår av krig eller stigande räntor på svensk bostadsmarknad

– Bostadspriserna rör sig tydligt uppåt även om utvecklingen sedan slutet av 2021 har saktat in och ligger strax under den långsiktiga trenden. Med tanke på en osäker omvärld med krig i Ukraina, rekordhöga energipriser och stigande räntor framstår bostadsmarknaden under årets första kvartal som robust mot yttre påverkan, säger Robert Boije, chefsekonom, på SBAB.

– Ser man till skillnaden mellan prisutvecklingen för lägenheter och hus skulle den kunna förklaras av att lägenheter under tidigare månader utvecklats svagare och att det nu sker en viss återhämtning. Det skulle också kunna vara så att en minskad smittspridning av coronaviruset och lättade restriktioner medfört att lägenheter relativt sett blivit mer efterfrågade, säger Robert Boije.

Se bifogat dokument, för utförligare statistik.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB
Telefon: 070-269 45 91
E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 073-027 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 291 000 och 402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2021). Antal medarbetare (FTE) är 839. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank. 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bolån med kort bindningstid förstahandsvalet i april18.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under april valde 43 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet. Bland bostadsrättskunderna valde 46 procent tre månaders bindningstid på hela bolånet. 35 respektive 36 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. 21 procent av villakunderna respektive 19 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Kostnadsökningar har lett till ändrat sparbeteende12.5.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

I SBAB:s nya undersökning "Hushållens sparplaner" framgår att nio av tio har ett sparande och att många under det gångna året har förändrat sitt sparbeteende. Den vanligaste förändringen är ökat sparande på sparkonto, i aktier och fonder. Betydligt färre hushåll har minskat sitt sparande under året. Främsta skälet till sparande är att ha en buffert mot oförutsedda utgifter. Det är också vanligt att sparandet är till för att klara en inkomstförsämring.

Kraftiga prisfall på villor i Stockholm och Malmö i april – men ännu syns ingen räntefrossa på bostadsmarknaden som helhet3.5.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Priserna på villor föll med mer än tre procent i Storstockholm och Stormalmö medan de steg marginellt i Storgöteborg. Lägenhetspriserna föll svagt i Storstockholm och Storgöteborg, medan de ökade svagt i Stormalmö. Justerat för normala säsongsmönster var prisökningstakten för riket som helhet 0,4 procent under april. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum