Fastighetsägarna

Bottenvåningarnas betydelse i framtidens stad

Dela

”Levande bottenvåningar – dröm och realitet” är en ny rapport från Fastighetsägarna Stockholm som beskriver vad verksamheter i bottenvåningar betyder för en attraktiv stad. Den visar också vilka förändringar som sker i innehållet i bottenvåningarna och diskuterar förutsättningarna för en levande stad framöver. För att lyckas med omställningen som bottenvåningarna nu står inför bör kommunerna ta fram en stadslivspolicy istället för en handelspolicy menar Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Rapporten presenterar nya samband mellan urbana verksamheter och lägen för attraktiva kontor. Helena Olsson beskriver den strukturella utveckling som sker i våra bottenvåningar.

-          Den fysiska handeln har mattats av under de senaste tio åren, men står fortfarande för en betydande del av omsättning och arbetsställen inom urbana verksamheter. Däremot har andra typer av verksamheter i bottenvåningar växt sig starkare och det är en trend som vi tror bara kommer att fortsätta.

Det är fortfarande den fysiska butikshandeln som har flest etableringar i Stockholms stad men tillväxten har sedan år 2000 varit större, inte bara i procent utan även i absoluta tal, vad gäller både tjänster och kultur.

Rapporten innehåller ocksåidéer för planeringsprocessen av levande bottenvåningar och lyfter fram behovet av en moderniserad skattelagstiftning för bättre förutsättningar för delning av lokaler. Samhällsservice, ideella verksamheter, kultur och idrott är exempel på verksamheter som kan komplettera utbudet av traditionella urbana verksamheter och fylla våra bottenvåningar med liv och attraktivt innehåll framöver. Delade lokaler är ett sätt att skapa rum för det.

-          Delade lokaler gör det möjligt för verksamheter att tillsammans skapa ett intressant innehåll och hjälpa varandra att locka besökare och kunder. Att lokaler används dygnets alla timmar är smart ur ett hållbarhetsperspektiv och kan skapa trygghet kring en plats när fler människor rör sig där under en större del av dygnet. För att det ska ske måste skattelagstiftningen moderniseras och anpassas för att skapa bättre förutsättningar, säger Helena Olsson

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fler fastighetsföretag kritiska till kommunens centrumarbete12.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det har blivit tuffare att bedriva ett fastighetsföretag i Karlstad. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet från Fastighetsägarna. I Karlstad har index sjunkit och är nu nere på sin lägsta nivå hittills. Kommunen ligger dock fortfarande något över snittet för de undersökta kommunerna. Sedan föregående undersökning har stödet för kommunens centrumarbete minskat kraftigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum