Boverket

Boverket fördelar 18,8 miljoner till allmänna samlingslokaler

Dela
Boverkets samlingslokaldelegation beslutar i år att fördela 18,8 miljoner kronor i bidrag till 17 ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler.

Verksamhetsutvecklingsbidraget används för att stimulera ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet och anpassa lokaler eller utomhusmiljö. Konkurrensen mellan sökanden har i år varit stor med 52 ansökningar för totalt 75 miljoner kronor. 17 organisationer får nu 18,8 miljoner kronor som bland annat ska användas till att anställa projektledare och enklare ombyggnad eller anpassning av lokaler.

Lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar
Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en allmän samlings-lokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Insatser för att stimulera verksamheten kan exempelvis vara att anställa en projektledare eller köpa in inventarier, som teknisk utrustning för att möjliggöra en viss verksamhet. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

Flera krav för bidrag
För att kunna få verksamhetsutvecklingsbidrag finns ett antal krav som måste uppfyllas. Det ska finnas ett behov att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet och det ska finnas ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten. Lokalen ska uppfylla skäliga krav på god standard. Vidare krävs att lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor. Lokalen ska också ha eller förväntas få en allsidig användning. Ytterligare ett krav är att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Sökande som beviljats bidrag

IOGT-NTO Lf 91 Borlänge, Borlänge, Dalarnas län, 1 200 000 kronor

Allas Lika Värde Föreningen, Malmö, Skåne län, 709 000 kronor

Fryshuset Helsingborg, Helsingborg, Skåne län, 2 668 880 kronor

Afro-European Association, Malmö, Skåne län, 796 556 kronor

Somaliska Freds- och skiljedomsförening, Malmö, Skåne län, 564 300 kronor

Rosengårds Folkets Hus, Malmö, Skåne län, 1 110 000 kronor

Motettens Folkets Hus, Malmö, Skåne län, 1 460 000 kronor

Sätra Sportklubb, Stockholm, Stockholms län, 150 000 kronor

Riksföreningen Våra Gårdar, Stockholm, Stockholms län, 396 479 kronor

Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm, Stockholms län, 715 571 kronor

Rinkeby Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 1 140 000 kronor

Folkets Hus och Parker, Stockholm, Stockholms län, 761 464 kronor

Folkets Husby, Stockholm, Stockholms län, 1 226 750 kronor

Föreningen UNG KRAFT i Nyköping, Nyköping, Södermanlands län, 1 047 000 kronor

IOGT-NTO föreningen 125 Skellefteå, Skellefteå, Västerbottens län, 2 170 000 kronor

Vivalla Folkets Hus, Örebro, Örebro län, 686 000 kronor

Lf 52 Union IOGT-NTO, Motala, Östergötlands län, 2 000 000 kronor


Presskontakt
Kontakta Boverkets Presservice om du har frågor, tfn 0455-353170.

Nyckelord

Om

Boverket
Boverket
Drottninggatan 18
37131 Karlskrona

0455-35 30 00https://www.boverket.se/

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har ca 245 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum