Boverket

Boverket minskar med 30 anställda

Dela
Boverket får mindre pengar nästa år och har därför startat ett arbete för att anpassa verksamhet och organisation. Den långsiktiga personalramen ska minska med 30 personer, från 245 till 215, och 15 miljoner ska sparas på övriga kostnader.

Boverket är en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag inom planering, byggande och boende. Under några år hade vi möjlighet att växa genom regeringens särskilda satsningar. Nu går vi tillbaka till den basnivå som vi hade tidigare.

- Vi behöver anpassa vår verksamhet och organisation, eftersom vår budget minskas när stora uppdrag avslutas. Vi gör en verksamhetsöversyn för att effektivisera och hitta lösningar inom hela Boverket. Det är först efter översynen som vi vet hur många som ska sägas upp och vilken verksamhet som berörs, säger Leif Clemedtson som är HR-chef på Boverket.

Anpassningen genomförs under året och gäller från och med nästa år. Flytten till det nya kontoret i Karlskrona påverkas inte av omställningsarbetet.

Presskontakt
Kontakta Boverkets presservice, telefon 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Om

Boverket
Boverket
Drottninggatan 18
37131 Karlskrona

0455-35 30 00https://www.boverket.se/

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har ca 245 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet19.12.2022 10:07:10 CET | Pressmeddelande

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022. Hushållens köpkraft försvagas markant i år och även nästa år, och hushållens förväntningar på den egna ekonomin har rasat. Kraftigt stigande räntor och energikostnader bidrar till fallande bostadspriser och värderingar. I kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan utvecklingen resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet. Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum