Sveriges Allmännytta

Bra att en bostadssocial utredning har tillsatts – men ett helhetsgrepp saknas

Dela

– Äntligen tillsätter regeringen en ny bostadssocial utredning. Det har vi efterfrågat under flera år. Utredningsdirektivet pekar på flera viktiga frågor som behöver lösas, men ambitionen att ta ett helhetsgrepp på den sociala bostadspolitiken saknas, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Regeringen ger en utredare i uppdrag att titta på två viktiga delar i den sociala bostadspolitiken: uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden.

Grunderna för nuvarande bostadspolitiken formulerades av 1940-talets bostadsociala utredning. Men politiken har förändrats under de senaste 25 åren. Staten har dragit sig tillbaka och bostadsförsörjningen sker nu på marknadens villkor. Samtidigt har klyftorna ökat – mellan de som äger och de som hyr, mellan de som har en bostad och de som inte har det, mellan stad och land.

- Därför behövs en ny social bostadspolitik – en politik för goda bostäder till rimliga kostnader så att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. Sveriges Allmännytta har under flera år efterfrågat en ny bostadssocial utredning och välkomnar att denna utredning nu har tillsatts, säger Anders Nordstrand,vd Sveriges Allmännytta.

- Direktivet tar upp flera frågor som var och en är viktiga att ta itu med, inte minst ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. En viktig fråga som inte finns med är bostadsbidragets storlek, funktionssätt och räckvidd, menar Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta.

- Det saknas också ett helhetsperspektiv på bostadsförsörjningen. Riksdagen har fastställt ett bostadspolitiskt mål – väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Hur ska detta mål uppnås? Då måste man komma in på de stora frågorna – som politikens och marknadens roller och sampel liksom den ekonomiska obalansen mellan upplåtelseformerna, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta.

I uppdraget ingår att analysera hur de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen fungerar som verktyg för en socialt hållbar bostadsförsörjning.

- Det är mycket positivt att direktivet lyfter allmännyttans roll för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Allmännyttan har i vår moderna historia haft en avgörande betydelse för att undanröja bostadsbrist och höja bostadsstandarden. Idag måste vi utöver kärnverksamheten – att bygga och förvalta bostäder för alla – utveckla rollen som samhällsbyggare och möjliggörare, säger Anders Nordstrand,vd Sveriges Allmännytta.

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00https://www.sverigesallmannytta.se/

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 


Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Bostadsbyggandet uppåt - tack vare förenklat byggkoncept15.5.2020 08:11:22 CESTPressmeddelande

Kombohusen, Sveriges Allmännyttas typhuskoncept med 25 procent lägre byggkostnader, har pressat tillbaka skenande byggpriser och resulterat i tusentals nya bostäder med lägre hyror för hyresgästerna. Var femte bostadsbolag i Sverige hade inte hade byggt på 20 år innan de byggde sitt första Kombohus. Det framgår av en ny rapport som granskat tio år med Kombohusen, genomförd av konsultföretaget Tyréns på uppdrag av Sveriges Allmännytta.

Tre lösningar för prispressat byggande – vilken är bäst?12.5.2020 16:12:39 CESTPressmeddelande

För att lösa den svenska bostadskrisen måste byggprocessen förenklas och byggkostnaderna sänkas. Men hur når vi dit? Vi ställer tre olika förslag från Boverket, Kommittén för modernare byggregler och Sveriges Allmännytta mot varandra. Dessutom: Efter tio år med Allmännyttans Kombohus – blev det så bra som det var tänkt? Välkommen att lyssna till diskussionerna under ett kostnadsfritt webbinarium kl 09:00-10:00!

Fri hyressättning löser inte bostadskrisen och gör hyresrätten mindre attraktiv och trygg25.4.2020 14:15:01 CESTPressmeddelande

Januaripartiernas förslag om fri hyressättning vid nyproduktion löser inte den svenska bostadsbristen. Det är inte de betalningsstarkaste hushållen vi främst behöver bygga för idag - tvärtom, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta. -- - Kraftigt ökade byggpriser har redan drivit upp hyrorna i nyproducerade hyreslägenheter till en nivå som motsvarar den marknadshyra som fri hyressättning skulle resultera i. Hyrorna i nya bostäder måste i stället pressas så att så många som möjligt i hela landet har råd att efterfråga dem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum