Sveriges Allmännytta

Bra att en bostadssocial utredning har tillsatts – men ett helhetsgrepp saknas

Dela

– Äntligen tillsätter regeringen en ny bostadssocial utredning. Det har vi efterfrågat under flera år. Utredningsdirektivet pekar på flera viktiga frågor som behöver lösas, men ambitionen att ta ett helhetsgrepp på den sociala bostadspolitiken saknas, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Regeringen ger en utredare i uppdrag att titta på två viktiga delar i den sociala bostadspolitiken: uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden.

Grunderna för nuvarande bostadspolitiken formulerades av 1940-talets bostadsociala utredning. Men politiken har förändrats under de senaste 25 åren. Staten har dragit sig tillbaka och bostadsförsörjningen sker nu på marknadens villkor. Samtidigt har klyftorna ökat – mellan de som äger och de som hyr, mellan de som har en bostad och de som inte har det, mellan stad och land.

- Därför behövs en ny social bostadspolitik – en politik för goda bostäder till rimliga kostnader så att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. Sveriges Allmännytta har under flera år efterfrågat en ny bostadssocial utredning och välkomnar att denna utredning nu har tillsatts, säger Anders Nordstrand,vd Sveriges Allmännytta.

- Direktivet tar upp flera frågor som var och en är viktiga att ta itu med, inte minst ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. En viktig fråga som inte finns med är bostadsbidragets storlek, funktionssätt och räckvidd, menar Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta.

- Det saknas också ett helhetsperspektiv på bostadsförsörjningen. Riksdagen har fastställt ett bostadspolitiskt mål – väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Hur ska detta mål uppnås? Då måste man komma in på de stora frågorna – som politikens och marknadens roller och sampel liksom den ekonomiska obalansen mellan upplåtelseformerna, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta.

I uppdraget ingår att analysera hur de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen fungerar som verktyg för en socialt hållbar bostadsförsörjning.

- Det är mycket positivt att direktivet lyfter allmännyttans roll för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Allmännyttan har i vår moderna historia haft en avgörande betydelse för att undanröja bostadsbrist och höja bostadsstandarden. Idag måste vi utöver kärnverksamheten – att bygga och förvalta bostäder för alla – utveckla rollen som samhällsbyggare och möjliggörare, säger Anders Nordstrand,vd Sveriges Allmännytta.

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Lägre elnätspriser men kraftigt ökade skillnader mellan kommunerna20.5.2021 08:28:21 CEST | Pressmeddelande

Elnätsavgifterna har minskat med i snitt 2,9 procent sedan förra året, till stor del beroende på att två stora aktörer gjort prissänkningar. Skillnaderna mellan olika kommuner har dock ökat och är större än någonsin. Mellan de tio kommuner med högst respektive lägst elnätsavgift skiljer nästan 3 000 kronor per lägenhet och år, visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna. Sveriges Allmännytta är en av aktörerna bakom Nils Holgerssongruppen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum