Fastighetsägarna

Bra att kommunerna får uttalat ansvar för brottsförebyggande arbete

Dela

Fastighetsägarna välkomnar att kommunerna föreslås få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Ett uttalat kommunalt ansvar för att samordna och stärka det brottsförebyggande arbetet är nödvändigt för att ytterligare förbättra samverkan och öka tryggheten i kommunerna.

Idag har den statliga utredningen om kommunernas brottsförebyggande arbete lämnats över till regeringen. Utredningen föreslår bland annat kommunerna ska kartlägga och analysera brottslighet och behov av brottsförebyggande åtgärder. Kommunerna föreslås också ta ansvar för samordning av brottsförebyggande arbete med andra aktörer.

– Att kommuner får ett uttalat ansvar kommer gynna det brottsförebyggande arbetet. Flera av våra medlemmar har goda erfarenheter av samarbeten med kommunerna. Lagförslaget ökar förutsättningarna för fler goda samarbeten och vi ser extra positivt på kravet att genomföra kartläggning, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna.

– Samverkan mellan kommuner, fastighetsägare och andra aktörer måste bygga på frivillighet och de lokala förutsättningarna för att bli framgångsrika. Det är därför viktigt att formerna för samverkan är flexibla och anpassas efter situationen i den enskilda kommunen eller bostadsområdet, säger Rikard Silverfur.

– Ett fortsatt samarbete med polisen är en mycket viktig del i det brottsförebyggande arbetet för fastighetsägare. Ett ökat kommunalt ansvar måste därför kombineras med ett fortsatt aktivt arbete från polisens sida med att förebygga brott, säger Rikard Silverfur.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum