Fastighetsägarna

Bra att register för bostadsrätter föreslås

Dela

Fastighetsägarna välkomnar att ett register för bostadsrätter föreslås. Ett offentligt register kommer stärka synen på bostadsrätten som en säker pant för bankerna och är nödvändigt för bostadsrättsmarknaden.

Den statliga Bostadsrättsregisterutredningen har lämnat över betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39) till regeringen. I utredningsbetänkandet föreslås att ett offentligt register över alla bostadsrätter i Sverige ska inrättas. Syftet med registret är bland annat att skapa en mer ändamålsenlig ordning för panthantering i bostadsrätter.

– Drygt 40 procent av alla lägenheter är bostadsrätter och bostadsrättslån står för en betydande andel av de svenska hushållens skuldsättning. Det är därför viktigt att dessa lån får samma säkra hantering som lån med fastigheter som säkerhet, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige och expert i utredningen.

– Brister i säkerheten vid hantering av panter vid lån till bostadsrätt kan leda till stora förluster för enskilda bostadsrättshavare eller bostadsrättsföreningar och riskerar en sämre regelmässig behandling av bostadsrättslån.

– Förslaget om ett offentligt bostadsrättsregister är därför bra och kommer skapa förutsättningar för bättre ordning på bostadsrättspanter. Bostadsrättsregistret kommer säkerställa att bostadsrätt betraktas som en trygg säkerhet vilket är en förutsättning för marknaden av befintliga bostadsrättslägenheter och nyproduktion av bostadsrättslägenheter, säger Johan Kleveland.

I betänkandet föreslås att bostadsrättsregistret ska skötas av Lantmäteriet. Köpare av en bostadsrätt ska anmäla sitt köp till det nya registret och om bostadsrätten pantsätts för ett lån ska banken notera pantsättningen i registret. Bostadsrättsföreningar kommer även i fortsättningen att föra sina egna förteckningar över föreningens lägenheter och sköta medlemskapsprövningar, men behöver inte längre sköta panthanteringen.

– På sikt kommer risken för felaktiga pantnoteringar att minska med det nya panträttsregistret. Det kommer leda till minskad risk för ekonomisk skada som kan drabba bostadsrättsföreningar och enskilda personer, säger Johan Kleveland. Det är emellertid viktigt att det förslag som förhoppningsvis läggs fram till riksdagen inte innebär att bostadsrättsföreningar drabbas av onödig administrativ börda eller ökad risk, registret får inte heller öppna upp för missbruk fortsätter han.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Bra återhämtning för Södertälje – stadskärnan omsatte 1,4 miljarder kronor18.1.2023 10:51:09 CET | Pressmeddelande

Södertäljes stadskärna omsatte 1,4 miljarder kronor efter att ha ökat sin totala omsättning med 2,5 procent under det andra pandemiåret 2021. Hem och fritid är den största branschen i stadskärnan och står för en dryg tredjedel av stadskärnans totala omsättning. Hem och fritid var också den bransch som ökade mest, 6,6 procent. Näst bäst utveckling hade dagligvaruhandeln som ökade sin omsättning med 3,5 procent. Det visar årets Cityindexrapport, som årligen tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Hyrorna klara för 18 000 hushåll i Malmö13.1.2023 14:00:00 CET | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen har avslutat de årliga hyresförhandlingarna i Malmö. Här kommer hyrorna att höjas med 5 procent under 2023. I september drog förhandlingarna om 2023 års justering av den allmänna hyresnivån i gång runt omkring i landet. Förhandlingarna skulle baseras på en färsk överenskommelse mellan bostadsmarknadens parter, den så kallade treparten. Enligt överenskommelsen ska förhandlingarna baseras på flerårssnitt avseende utvecklingen av fem faktorer som på olika sätt speglar utvecklingen av den allmänna ekonomin och fastighetsrelaterade kostnader. – Vi har haft ambitionen att följa Trepartsöverenskommelsen, men vi och Hyresgästföreningen har tolkat den på olika sätt och därför är inte denna överenskommelse baserad på Trepartsöverenskommelsen, säger Carl-Lennart Lagerström, vice vd och affärschef, Fastighetsägarna Syd. Den nya hyran gäller från den 1 januari 2023 och berör 18 000 hushåll i Malmö. – Vi välkomnar att det i nästa års förhandling kommer at

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum