Skogssällskapet

Bra koll på skogsbilvägarna ger högre värde på fastigheten och bättre kostnadsplanering

Dela
Sävenäsvägen på Skogssällskapets fastighet Floda utanför Göteborg. Att se över sina vägar ger både bättre koll på kostnaderna och högre värde på fastigheten. Foto: Bengt Furenäs
Sävenäsvägen på Skogssällskapets fastighet Floda utanför Göteborg. Att se över sina vägar ger både bättre koll på kostnaderna och högre värde på fastigheten. Foto: Bengt Furenäs

Bra vägar är en förutsättning för att skogsskötseln ska kunna ske smidigt. Men många skogsbilvägar är i dag slitna och underdimensionerade för de allt större fordon som används i skogsbruket. Att se över sina vägar ger trygghet i ekonomin och höjer värdet på fastigheten.

– Ett vanligt misstag är att man saknar framförhållning vad gäller vägarna. Det är vanligt att man börjar med avverkningen, och då upptäcker man plötsligt att man måste fixa till vändplanen. Så börjar man grusa samtidigt som skotaren ska ut med virket, säger Bengt Furenäs.

Bengt Furenäs är fastighetskonsult på Skogssällskapet med hemmakontor i Borås. Han säger att det är vanligt att vägarna glöms bort och sakta förfaller.

– Ofta rättar man till det värsta vid avverkningen, och så planterar man den nya skogen och är nöjd så. Det blir ett gradvist förfall av vägarna. Det är bättre att inventera och rätta till innan avverkningen genomförs. Då slipper man brandkårsutryckningar och oväntade utgifter mitt i avverkningen.

– På Skogssällskapet vet vi precis vad som gäller när det kommer till vägar. Vi kan hjälpa till med upprustning, vägbygge, besiktning och kostnadsberäkning. Om man anlitar oss kan man känna sig trygg med att man får bra koll på sina vägar och vilket tillstånd de är i.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Kontakter

Bilder

Sävenäsvägen på Skogssällskapets fastighet Floda utanför Göteborg. Att se över sina vägar ger både bättre koll på kostnaderna och högre värde på fastigheten. Foto: Bengt Furenäs
Sävenäsvägen på Skogssällskapets fastighet Floda utanför Göteborg. Att se över sina vägar ger både bättre koll på kostnaderna och högre värde på fastigheten. Foto: Bengt Furenäs
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Nytt ljus på sommarstuge­tomterna med Skogssällskapets brynmodell27.6.2018 12:48Pressmeddelande

Med Skogssällskapets hjälp har de boende i Utveda fritidsområde, på Vätö i Norrtälje kommun, fått tillbaka solen på sina tomter. Skogen gallras, barrskog omvandlas till vacker blandskog och sly röjs bort. Den metod som används har utvecklats av Skogssällskapet och är särskilt anpassad för skogsskötsel nära bostäder. "Vi är väldigt nöjda med resultatet", säger Marie Elgerus-Rosendahl, styrelseledamot i sommarstugeföreningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum