Brå

Brå och CVE medverkar i Almedalen

Dela

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Måndag 5 juli
Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

Tid: 10.00–10.30
Medverkande:

Klara Hradilova-Selin, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå

Håkan Jarborg Eriksson, chef, utvecklingscentrum Syd, NOA, Polismyndigheten

Maria Hävermark, senior åklagare, Åklagarområde Stockholm, Västerorts åklagarkammare

Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Påverkar pandemin våldsbejakande extremism?

Tid: 10.00–12.30
Medverkande:

Ahn-Zha Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen

Hannah Pollack Sarnecki, forskare, FOI

Patrik Hermansson, researcher, HOPE Not Hate

Josefin Bergström, senior rådgivare, CVE

Maria von Bredow, moderator, CVE


Lagförslag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – hur kan ni vässa ert arbete?

Tid: 13.00–14.05
Medverkande:

Carl Gynne, utredare enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå

Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Patrik Vallin, brottsförebyggande samordnare, region Bergslagen, Polismyndigheten

Tisdag 6 juli
Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

Tid: 10.00–10.30
Medverkande:

Olle Westlund, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå

Peter Lind, gruppchef, Yttre ungdomsgruppen Stockholm City

Andreas Wetterberg, enhetschef, Resursenheten förebyggande, Göteborg Nordost

Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Att förebygga och upptäcka välfärdsbrott

Tid: 13.00–13.40
Medverkande:

Johanna Skinnari, biträdande enhetschef på enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå

Linnéa Graaf, processledare fördjupade uppföljningar, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm

Mikael Petersson, utredare, Borås stad

Onsdag 7 juli
Islamofobiska hatbrott – hur ser de ut och hur hanteras de?

Tid: 10.00–10.30
Medverkande:

Lisa Wallin, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå

Anne Asp, regionalt införandeansvarig för hatbrott i polisregion Öst, Polismyndigheten, region Öst

Monica Landergård, pressekreterare, Brå

För mer information:Monica Landergård, pressekreterare, Brå: 072-99 58 500;

E-post: press@bra.se.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre uppger att de utsatts för brott12.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund25.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum