Svenskt Trä

Branschgemensamt sortiment för trävaror växer

Dela

Branschorganisationerna Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä har nu lagt till ytterligare 32 träprodukter i det branschgemensamma sortimentet VilmaBas. Totalt finns nu över 580 produkter som bland annat visar detaljritningar och kvaliteter på svenska trävaror.

- Intresset för att bygga i trä fortsätter att öka och med ett branschgemensamt sortiment ser vi till att hålla kvaliteten hög på våra svenska trävaror. Oavsett vem som levererar dem så beskrivs alla produkter på ett och samma sätt, det gör det enklare för beställaren, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä lade den 1 november 2020 till ytterligare 32 produkter i VilmaBas-sortimentet. Totalt finns nu över 580 träprodukter. Produkterna beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer som bland annat visar detaljritningar på respektive produkt, kvaliteter och andra egenskaper på svenska trävaror. Det gör att man säkrar och höjer kvaliteten på svenska träprodukter.

VilmaBas är ett branschgemensamt sortiment för alla som arbetar med trä eller producerar träprodukter. Från konsument, arkitekt, konstruktör till entreprenör, bygghandel och sågverk.

- Tidigare när man beställde trä kunde det innebära olika mått och kvalitet beroende på leverantör. Med VilmaBas finns nu en tydlig standard och bestämda kriterier som varje produkt ska leva upp till. Det gör att kvaliteten på svenska trävaror säkras, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

De nya produkterna är:

- Underlagsspontsluckor

- Takfotsluckor

- Handledare

- Dimensionshyvlad ändspont

- Slätspont

- Staketregel

- Falsad spårpanel med fasad kant.

I träbranschen har det länge saknats ett gemensamt synsätt för hur olika trävaror ska kategoriseras och standardiseras. Många produkter har tagits fram lokalt och trots att de hetat samma sak och haft samma användningsområde har de ofta skiljt sig mycket från varandra. Det har gjort det svårt att kvalitetssäkra träprodukter - ett problem som VilmaBas syftar till att lösa.

Om VilmaBas
Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä skapade 2010 ett branschgemensamt register med egenskapsdeklarerade trävaror. Idag finns över 580 produkter på vilmabas.se kopplade till ett specifikt VB-nummer så att köparen kan vara säker på att få rätt produkt. Läs mer på vilmabas.se.

Om Byggmaterialhandlarna
Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg & Industri, Happy Homes AB, Karl Hedin, Kesko, Mestergruppen, Nordström Bygghandel, Optimera Sverige, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här.

Nyckelord

Kontakter

Monica Björk
Vd, byggmaterialhandlarna
monica@byggmaterialhandlarna.se, 070 304 84 21

Bilder

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Med trä kan vi bygga och må bättre22.12.2020 09:37:50 CETPressmeddelande

Hållbart byggande är idag lika med miljöanpassat och klimatsmart. Och det stämmer så klart, men det är en lite snäv definition. För visst borde begreppet även spegla hur byggandet påverkar individens välbefinnande – hur vi mår helt enkelt? Här kan Sveriges kommuner göra en värdefull insats. Byggde kommunerna mer i limträ skulle de bidra till både minskad klimatpåverkan och ökat välmående. Det skulle vara äkta hållbarhet och göra skillnad som både syns och märks.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum