Transportföretagen

Branschindex: Förvärrat läge för nära hälften av persontransporterna

Dela

Transportföretagens branschindex visar försämrad lönsamhet de senaste tre månaderna. Indexet bekräftar också att läget för persontransporterna har fortsatt att förvärras. Samtidigt bekräftar undersökningen att nära en fjärdedel av de tillfrågade företagen fått vänta länge på coronastöd.

Persontransportsektorn har drabbats hårt av coronakrisen. Hela 47 procent av de tillfrågade företagen inom persontransporter har svarat att deras lönsamhet har försämrats de senaste tre månaderna, medan 40 procent svarade att lönsamheten varit oförändrad. 58 procent svarade att efterfrågan på företagets tjänster förväntas vara oförändrad de närmaste tre månaderna.

Av företagen inom persontransportsektorn har 52 procent sökt coronastöd. Av dessa har 60 procent sökt omställningsstöd och 81 procent har sökt stöd för korttidsarbete (korttidspermittering).

Företagen har också fått svara på frågor om handläggningstid och om hur stöden har nått fram. 61 procent av de tillfrågade företagen har fått handläggning av korttidsarbetet inom 30 dagar men 24 procent har fått vänta i uppemot 60 dagar.

”Det är viktigt att stöden når fram och att de når fram i tid. Trots att en majoritet fått handläggning inom 30 dagar svarar drygt en fjärdedel att de fått vänta alldeles för länge. Med små marginaler och med livlinor som förbrukats för länge sedan till följd av krisens varaktighet är detta ett angeläget medskick, att handläggningstiderna behöver snabbas på”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Totalt sett anser 55 procent av företagen att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det gäller såväl godstransportsektorn som persontransporter.  

”Ska transportsektorn resa sig stark efter corona är det viktigt att kompetensbehovet tillfredsställs. En kompetenskris inom transportsektorn kan få stora konsekvenser för hela arbetsmarknaden. Vi vill se större satsningar på utbildningsplatser som leder till karriärer i transportsektorn”, kommenterar Caj Luoma, chef kompetensförsörjning.

Transportföretagens branschindex skickas ut till medlemsföretagen en gång i kvartalet. Ladda ner branschindex kvartal 1 (2021), som bifogad fil.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Vi har 9 200 anslutna medlemsföretag med 204 700 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Infrastrukturpropositionen saknar övergripande och nödvändiga satsningar för hela transportsektorn16.4.2021 11:26:15 CEST | Pressmeddelande

Ska den svenska transportsektorn utvecklas hållbart och ha en möjlighet till en grön återstart behöver regeringen satsa på alla trafikslag. Fortfarande saknas förståelse för transportsektorn. Vid presskonferensen glömdes exempelvis buss, flyg och sjöfart bort. Samtidigt är det välkommet att det kraftigt eftersatta vägnätet får ett kraftigt tillskott men tyvärr räcker det inte fullt ut.

Tre av fyra bussföretag tappade minst 80 procent av beställningstrafiken 20207.4.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska bussbranschen och särskilt mot turist- och beställningstrafiken. En ny rapport från Sveriges Bussföretag visar att nära hälften av bussföretagen tappade 90 procent eller mer av sin omsättning inom turist- och beställningstrafiken under 2020 och över 75 procent tappade 80 procent eller mer. Omsättningen minskade på alla geografiska marknader, såväl inom som utanför Sverige.

Upphandlad busstrafik sparar skattepengar och driver utveckling29.3.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från EY ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” har studerat ett av de få fall under senare år där tidigare offentligt upphandlad kollektivtrafik sedan 2019 istället körs i offentlig egen-regi. Rapporten visar att det för 2020 blir drygt 20 miljoner dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp. Det är en ökning som om den inte stoppas kan bli över 200 miljoner sett över 10 år, vilket är den normala upphandlingsperioden i Sverige för busstrafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum