Svensk Kollektivtrafik

Branschupprop: Donera bussar till Ukraina

Dela
Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik vädjar till svenska bussföretag att om möjligt hörsamma EU-kommissionens uppmaning om att donera en eller flera trafikdugliga skolbussar till Ukraina.

- Alla sätt att stötta Ukraina är välkomna och går det att donera bussar till Ukraina så är det vår skyldighet att också göra det. Därför vill vi i ett gemensamt branschupprop uppmana alla bussföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter att se hur de kan stötta Ukraina bäst, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik.  

- Att de bussar som sänds fungerar i det krigshärjade Ukraina är viktigt. Många svenska bussar är framtagna med faciliteter som låggolv och drivs idag på såväl el som olika drivmedel som kan vara svåra att få tag i Ukraina. Därför är samordningen och granskningen genom EU-kommissionen viktig. Rätt hjälp genom kanaler som fungerar är en förutsättning för att skapa verklig nytta i Ukraina, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

- Som nationell branschorganisation är vi glada över att kunna bistå EU-kommissionen. Med denna viktiga uppmaning kan vi göra nytta för våra medmänniskor i Ukraina, säger Johan Wadman, VD på Svensk Kollektivtrafik.


Fakta:

Kriget i Ukraina har drabbat civilbefolkningen hårt, inte minst barnen. Över 2800 skolbyggnader har blivit skadade eller förstörda och skolgången har blivit påverkad för 5,7 miljoner barn.

För att se till att skolbarn kan ta sig till en fungerande skolbyggnad har EU-kommissionen lanserat ett projekt för att privata och offentliga aktörer ska kunna donera skolbussar till Ukraina. Satsningen är en del av ett större initiativ för att stötta utbildningssystemet i Ukraina där EU bland annat har donerat 100 miljoner euro för återuppbyggnad av skolor. EU går också in med 14 miljoner specifikt för skolbussprojektet. Hittills har 240 bussar blivit donerade – Finland har exempelvis redan skickat ett flertal bussar.

Projektet administreras genom EU:s civilförsvarsmekanism som har etablerade kontakter i Ukraina. I Sverige sker detta genom MSB. Ukrainska myndigheter har sedan möjlighet att godkänna varje tillgänglig buss innan den skickas för att säkerställa att den motsvarar deras behov (t ex vad gäller storlek och skick).

Sveriges Bussföretag publicerade redan i januari uppmaningen från EU-kommissionen, nu gör man tillsammans med Svensk Kollektivtrafik en gemensam påminnelse. Genom att bussarna hanteras inom ramen för EU-kommissionens initiativ och inte av enskilda aktörer kan bussarna säkrare nå fram. Det innebär att om och när fordon sänds till Ukraina fungerar de i den utsatta miljö som det krigshärjade landet har.

Mer information finns här (sidan är på engelska, men FAQ finns på svenska)

Ta gärna kontakt med Kari Gardelin (kari.gardelin@ec.europa.eu) på EU-kommissionens kontor i Sverige om ditt företag har möjlighet att donera en eller flera bussar. EU-kommissionen kommer fortlöpande att rapportera till Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik om och när bussar sänds från Sverige, efter granskning av sakkunniga. 

Kontaktperson Sveriges Bussföretag: Anna Grönlund, Anna Grönlund, branschchef och vice vd. anna.gronlund@transportforetagen.se, tel: +46 8 762 71 74 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Skillnader i mäns och kvinnors resande med kollektivtrafiken22.3.2023 10:00:27 CET | Pressmeddelande

Andelen kvinnor som åker med kollektivtrafik är högre än män. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

Årsrapport Kollektivtrafikbarometern: Allt fler återvänder till kollektivtrafiken6.2.2023 10:14:37 CET | Pressmeddelande

Hela 81 procent av svenska folket nyttjar kollektivtrafiken för resor och 48 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Marknadsandelen av det motoriserade resandet fortsätter att öka men har ännu inte nått upp till nivån innan pandemin. De frekventa kollektivtrafikresenärerna har kommit tillbaka men de som tidigare växlade mellan bil och kollektivtrafik väljer nu oftare bilen. Det visar årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum