Svensk Kollektivtrafik

Branschvägledning för hantering av höstens utmaningar i kollektivtrafiken

Dela

Svensk Kollektivtrafik har, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en branschvägledning inför höstens utmaningar gällande covid-19 för den lokala och regionala kollektivtrafiken där det inte finns möjlighet till platsbokning. Syftet med dokumentet är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra berörda aktörer samt nå en någorlunda enhetlig hantering över hela landet. Dokumentet är en vägledning och inte en bindande föreskrift.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Branschvägledningen presenterades på Folkhälsomyndighetens pressträff den 13 augusti och omfattar den offentligt upphandlade kollektivtrafiken i hela Sverige och utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 13 juni. Dokumentet tar upp vad branschen gör för att hantera utmaningarna kring covid-19 i höst.

- För att kollektivtrafiken ska kunna fungera utan för mycket trängsel måste alla ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen kan inte styra över hur många som faktiskt väljer att åka med kollektivtrafiken. För att vi som ansvarar för kollektivtrafiken ska klara vår del krävs omfattande informationsinsatser och stöd från övriga samhället, bl.a. Folkhälsomyndigheten, MSB, kommuner, skolor och arbetsgivare. Vi ser mycket positivt på att allt fler kommuner nu väljer att satsa på ändrade skoltider och ökad distansundervisning några dagar i veckan för att minska trängseln, säger Helena Leufstadius, VD för Svensk Kollektivtrafik.

I vägledningen finns exempel på vad branschen gör för att hantera situationen i kollektivtrafiken under hösten:

  • Analyserar och följer resandeflödet över trafikdygnet och skapar en bild av trängselsituationen. Vilka målgrupper reser på linjen eller i området?
  • Vid behov planerar om, på kort och längre sikt och förstärker avgångar där så är möjligt. Det kan även omfatta att lägga om eller tillfälligt lägga ner linjer.
  • Informerar personalen i samverkan med trafikföretagen. Vid vissa situationer, t ex nattetid eller sista avgången för dagen, bör sunt förnuft tillämpas.
  • Informerar och anvisar resenärer bl a om gällande regelverk och riktlinjer. Informantion om att planera sin resa och vara ute i god tid samt att man kan behöva vänta på nästa avgång.

I vägledningen betonas vikten av att resenärerna tar eget ansvar och följer föreskrifter och allmänna råd kring att hålla avstånd och att enbart resa när man är helt frisk. Branschen har ingen invändning mot att resenärerna använder munskydd för att öka sin personliga trygghetskänsla men ger inga andra rekommendationer i nuläget utan att ett formellt krav kommer från Folkhälsomyndigheten.

Kollektivtrafiken i Sverige bedrivs idag på många platser med normala trafikvolymer trots att resandet och därmed intäkterna mer eller mindre halverats.
- För att klara hösten kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att köra allt de kan men om det inte finns tillräckligt med förare och fordon kan det att behövas omfördelning av resurserna, till exempel genom att ändra en linjesträckning. En förutsättning för att kunna hålla hög trafikvolym är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna erhåller full kostnadstäckning från staten och det kravet kommer vi att fortsätta att driva framöver, säger Helena Leufstadius.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken13.10.2020 13:33:42 CESTPressmeddelande

Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken, som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum