Norrköpings kommun

Breddade insatser i samverkan mot organiserad brottslighet i Norrköping

Dela

Arbetet inom modellen för lokal samverkan mot organiserad brottslighet (LOS) som initierades av Norrköpings kommun och polisen i Norrköping växer och utvecklas. Insatserna omfattar allt fler misstänkta verksamheter i Norrköping – hittills i år har omkring 25 lokaler besökts.

De aktörer som deltagit aktivt under insatserna är Norrköpings kommun, polisen i Norrköping, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Räddningstjänsten och Arbetsförmedlingen. Samtliga aktörer signalerar att de har stor nytta av samverkan som utförs inom ramen för LOS.

- Det blir en märkbar skillnad när fler aktörer är med och bidrar i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet, säger Peter Lyrander, säkerhetssamordnare i Norrköpings kommun. Organiserad brottslighet skapar stora samhällsproblem där vi som myndigheter måste arbeta tillsammans för att motverka dessa och skapa trygghet. Gång på gång får vi bekräftat hur framgångsrikt det är att verka tillsammans med andra samhällsaktörer och nyttja den samlade juridik som finns att tillgå.

Målet med den lokala samverkan är att kraftfullt förhindra eller försvåra etablering av kriminella nätverk. I och med att man redan lyckats minska antalet lokaler med misstänkt kriminell verksamhet i Norrköping (läs mer här) har man nu kunnat gå vidare till att bland annat även fokusera på bidragsfusk och otrygga anställningsförhållanden i verksamheter inom Norrköpings kommun. En sammanställning av årets insatser fram till och med juni visar att man under de besök som utförts, identifierat verksamheter som sammanlagt uppburit 1,5 miljoner kronor i olika former av stöd de inte haft laglig rätt till. Ungefär lika mycket pengar har inte betalats ut då medverkande aktörer fått kunskap om vilka förhållanden som rått vid verksamheter som ansökt om olika bidrag.

– Det här är medel som kan komma till nytta på betydligt bättre sätt inom de berörda myndigheternas ekonomiska stödverksamheter, säger Michael Lindqvist, operativ koordinator inom polisen i Norrköping. Samtidigt vill jag vara tydlig med att första steget alltid är att försöka hjälpa den berörda verksamheten att göra rätt om de är intresserade av det, då en del av felaktigheterna enbart beror på okunskap. Vid ett av våra besök kunde bland annat Arbetsförmedlingen informera och bidra till att en oklar anställning övergick till en anställningsform som omfattas av det regelverk som AF behöver förhålla sig till, sådant känns väldigt roligt.

Under våren utfördes sammanlagt ett fyrtiotal besök, i totalt 25 olika lokaler. Bland annat besöktes bilverkstäder, biltvättar, tatueringssalonger, restauranger, kött/livsmedelsgrossister samt kiosker. I april deltog man även i en insats inom ramen för EMPACT som samordnades över hela Sverige och inom EU, där målet var att upptäcka individer som kan vara utsatta för människohandel.

Under hösten kommer samverkansinsatserna fortgå och antal insatser kommer att genomföras där samverkansaktörerna samordnat agerar mot den organiserade brottligheten. Den lokal problembilden samt händelser som skett under sommaren kommer att utgöra underlag för vilka lokaler som kommer att granskas.

Fakta: Lokal samverkan mot organiserad brottslighet
Initiativet till samverkansaktionerna med fokus på lokaler där det förekommer misstänkt kriminell verksamhet kommer från det chefssamråd som finns i Norrköping mellan Polisen, Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland. Målet är att kraftfullt försvåra att både etablera och bedriva illegala verksamheter i Norrköping, och det är Norrköpings kommun och polisen i Norrköping som tagit fram metoden för insatserna. Tillvägagångssättet är att nyttja den breda juridiska palett som polis, räddningstjänst, inspektörer inom alkohol, miljö- och hälsoskydd, och bygglov från Norrköpings kommun samt personal från andra myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Kronofogdemyndigheten får när de tillsammans arbetar med brottsbekämpning. Polisens rättsenhet Öst utgör också en del av detta arbete. Arbetet med aktionerna fortgår kontinuerligt och fler insatser är under planläggning.

Information om EMPACT

Kontakt:
Peter Lyrander
Titel: säkerhetssamordnare Norrköpings kommun
Telefon: 0730-20 11 12

Michael Lindquist
Titel: operativ koordinator, polisen i Norrköping
Telefon: 010-566 58 15

___________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18
caroline.amneus@norrkoping.se

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Rådhusets klockor ringer för att hylla alla kommuninvånare13.5.2020 18:24:58 CESTPressmeddelande

Den här veckan infaller den nationella krisberedskapsveckan – en vecka som syftar till att höja människors beredskap för olika kriser i samhället. Just nu är vi dock mitt i en pågående kris, och många jobbar hårt för att på olika sätt stötta varandra. Fokus på krisberedskapsveckan ligger därför i år på att lyfta alla goda insatser som görs. Som ett led i det låter Norrköpings kommun klockspelet ringa för att hylla alla kommunens invånare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum