Brenderup Group

Brenderup Group accelererar sin satsning mot digital uthyrning genom förvärv av 24rental

Dela

Brenderup Group har idag förvärvat samtliga aktier i 24rental Sverige AB, ett svenskt bolag ledande inom digitala lösningar för uthyrning av släpvagnar via obemannade stationer. ”24rental kompletterar på ett utmärkt sätt Brenderup Group och stärker vår position som ledande leverantör till kunder med släpvagnsuthyrning i Skandinavien”, säger Stefan Sjöberg Hartzén, ansvarig för affärsenhet Rental Sales inom Brenderup Group. ”Förvärvet ger oss samtidigt en fantastisk potential att expandera vår digitala uthyrningsverksamhet till nya marknader i Europa.”

24rental är ett etablerat varumärke som grundades 2013 och den första uthyrningsdepån öppnades i Västervik 2015. Företaget har utvecklat ett koncept för korttidsuthyrning av släpvagnar mot konsument via obemannade depåer - ett system som varit flexibelt, lättanvänt och visat hög kundnöjdhet. Tillväxten har varit god och idag har 24rental uthyrningsdepåer på 20 orter i Sverige.

En expansion av uthyrningsverksamheten ligger väl i linje med Brenderup Groups strategiska fokus på hållbara transportlösningar. Genom förvärvet av 24rental fortsätter Brenderup Group att vara drivande inom utvecklingen av uthyrningslösningar för släpvagnar i Europa, och kan nu stärka sin digitala uthyrningsmodell. 24rentals lösning fungerar utmärkt på såväl bemannade som obemannade stationer och bidrar starkt till att Brenderup Group kan bygga vidare på sitt samarbete med befintliga partners och samtidigt växa genom att etablera depåer där företaget idag inte har någon kundbas. Ambitionen nu är att rulla ut det nya uthyrningskonceptet på nya geografiska marknader genom Brenderup Groups befintliga organisation.

”Vi ser hur bolag som Voi och Sunfleet vuxit snabbt genom att erbjuda digitala uthyrningslösningar baserade på delningsekonomi, och vår ambition är något liknande för släpvagnsmarknaden. Genom att förvärva 24rental kan vi nu vidareutveckla vårt kunderbjudande, och fånga en växande del av släpvagnmarknaden genom att erbjuda väldigt flexibel uthyrning direkt till slutkund”, säger Rutger Barrdahl, CEO Brenderup Group.

Läs mer om 24rental på www.24rental.se

Läs mer om Brenderup Rental på https://www.brenderuprental.com

Nyckelord

Kontakter

Stefan Sjöberg Hartzén
Chef för affärsenhet Rental Sales, Brenderup Group
Mobil: +46 70 202 34 70

Rutger Barrdahl
CEO, Brenderup Group
Mobil: +46 705 233 955 

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Brenderup Group
Rundelsgatan 16
21136 Malmö

http://www.brenderupgroup.com

Brenderup Group är Skandinaviens största leverantör av släpvagnar - och ett av Europas ledande varumärken inom släpvagnar och lastbärarsystem. Vi agerar utifrån våra kärnvärden; Lyssna, Agera, Ta ansvar, Bidra, Tillsammans. Våra produkter finns att köpa såväl som att hyra, och de används av miljontals privatkonsumenter och yrkesverksamma. Vi har erfarenhet av mer än 80 års utveckling med välkända varumärken som Brenderup, Fogelsta, Ellebi, OneWay, Transparts och Mont Blanc, vilket ger våra kunder pålitliga och lättanvända släpvagnar samt ett brett utbud av tillbehör och lastbärarsystem.

 

Brenderup Group har 580 anställda vid tre produktions- och monteringsanläggningar samt säljkontor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Rumänien, Tyskland, Frankrike och Italien. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. Koncernen har en årlig omsättning på ca. 970 miljoner kronor.

www.brenderupgroup.com