BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kommenterar vårbudgeten

Dela

Bris ser flera viktiga satsningar i regeringens vårbudget – framför allt jämlikhetspengen till skolorna och förstärkningen av BUP och socialtjänsten. Det är tre områden som spelar stor roll för hur barnets rättigheter efterlevs i Sverige.

Det är positivt att regeringen ger skolor möjlighet till stöd utifrån elevernas behov, för att motverka klyftor och verka för att varje barn får förutsättningar att klara skolan.

I Bris årsrapport som släpptes i mars konstateras att mycket behövs göras för att stoppa trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, och för att hjälpa de som mår dåligt. I ljuset av detta gläds Bris åt att BUP tillförs ytterligare medel. Det är viktigt att vården hos BUP görs tillgängligt och likvärdig för alla barn i Sverige oavsett var de bor.

I regeringens satsning på socialtjänsten ser Bris att det är positivt att medlen ska användas till att bygga en stabil organisation på lång sikt, och inte till att lösa akuta kriser genom att hyra in konsulter. Bris följer regeringens samordnare på området, Cecilia Grefve, och ser att det är hennes gedigna analys som ligger till grund för beslutet. Det är positivt och kommer i förlängningen kunna bidra till ett tydligare barnrättsperspektiv inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Bris saknar två viktiga delar i vårbudgeten. Situationen för barn som flytt till Sverige är allvarlig och Bris hade gärna sett insatser för att förbättra deras tillvaro och hälsa. 2018 beräknas barnkonventionen bli lag i Sverige, och Bris hade gärna sett konkreta satsningar på barnrättens genomslag i Sverige i denna budget.

För mer information, kontakta: 
Anna Holmqvist, pressekreterare 
anna.holmqvist@bris.se 
070-779 95 06 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se  

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum