BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kongress 2019 – så går vi in i framtiden!

Dela

Bris verksamhet skapar större engagemang än på länge. Under året som gått har Bris ökat sitt medlemsantal, ökat sina intäkter samt ökat antalet stödjande samtal med barn. Idag samlades Bris för kongress i Malmö där inriktningen framåt för organisationen stakades ut.

Kongressen 2019.
Kongressen 2019.

– Bris engagerar människor från norr till söder och idag visade kongressens ombud från alla våra fem regioner på ett stort engagemang för folkrörelsen Bris, Barnens rätt i samhället, säger Annabella Kraft, omvald ordförande för Bris styrelse.

Idag antog Bris kongress två motioner kring verksamheten framåt – en om hedersrelaterat våld och förtryck och en om mobbning. Kongressens beslut innebär att Bris ska göra mer för gruppen barn som lever i en hederskontext, och växla upp arbetet för en trygg skola fri från mobbning, samt bedriva ett starkare påverkansarbete mot skolans beslutsfattare, elevhälsan och politiker.

– Mellan 2016 och 2018 har barns samtal till Bris om mobbning ökat med 48 procent. Med kongressens beslut i ryggen kommer vi att utöka vårt arbete för varje barns rätt till en trygg skolgång, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

På Bris kongress 2017 antogs en långsiktig plan för verksamheten med fokus på ett tredelat uppdrag: att stödja barn, att mobilisera samhället för barnets rättigheter och att påverka beslutsfattare för att barn ska få bättre livsvillkor.

Sedan dess har Bris utmärkt sig som en barnrättsorganisation som bland annat lyft fram barns och ungas psykiska ohälsa, utsatthet kring våld, övergrepp och kränkningar, och barns rätt till en trygg idrott, samt har arbetat intensivt inför riksdagens beslut om den nya barnkonventionslagen.

– Bris har jobbat hårt för att lyfta upp barnrätten på dagordningen och just nu märks ett stort och växande intresse i hela samhället för frågor som rör barnets rättigheter och livsvillkor. En viktig uppgift nu inför att barnkonventionen äntligen blir svensk lag är att fortsätta sprida kunskap kring vad barnets rättigheter betyder i praktiken, säger Annabella Kraft, ordförande Bris.

Nästa kongress hålls 2021 i Stockholm och då fyller Bris hela 50 år.

 

 

Omvald ordförande i Bris styrelse:

Annabella Kraft, har suttit i Bris styrelse under två mandatperioder, varav en som ordförande. Har arbetat i Södertälje kommun bland annat som senior ledarskapsutvecklare och är mentor åt ett flertal chefer både inom och utom kommunen. Har stor kunskap om barn, föräldraskap, mångfald och ledarskap. Ser vikten av att tro på och lyfta fram barn och ungas egna förmåga i syfte att stärka självkänslan.

 

Ny ledamot i Bris styrelse:

Åsa Ekman, har i drygt 15 år arbetat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter. Har varit anställd i olika kommuner för att implementera barnkonventionen, jobbar med barns och ungas inflytande och har som konsult hjälpt många organisationer med deras strategiska och operativa barnrättsarbete. Har även varit ideellt engagerad i barnrättsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt. Däribland åtta år som ledamot i Rädda barnens riksförbunds styrelse.

 

Omvalda ledamöter i Bris styrelse:

Torbjörn Blomhage, har suttit i Bris styrelse under flera mandatperioder, som representant för Region Mitt. Har tidigare varit ”jourare” och regionordförande för Region Mitt. Är egenföretagare sedan många år och arbetar som VD, konsult, coach och mentor. Föreläser och utbildar inom områden som stress- och krishantering, personlig utveckling, motivation och självkänsla, samt värden och värderingar. Har arbetat med affärsutveckling, projektledning och omorganisationer.

Sofie Edberg, har suttit i Bris styrelse under två mandatperioder, som representant för Region Nord. Arbetar som stabschef för Region Västerbotten men har planer på att bli pensionär till hösten. Har arbetat många år i landstingsvärlden och har lång och gedigen ledarerfarenhet som förvaltningschef, landstingsdirektör samt har suttit som koordinator i två nationella nätverk kring ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

Rosie Linder, har suttit en mandatperiod i Bris styrelse. Social entreprenör som har grundat och driver Peppy Pals, ett företag som skapar digitala spel och böcker som lär barn om empati, känslor och värdegrund, även kallat social och emotionell intelligens. Hon har stor kunskap om barns digitala beteende och hur man genom teknik kan förebygga psykisk ohälsa hos barn. Är vald till Change Leader på Reach For Change för sitt arbete med att genom lek förebygga mobbning och utanförskap. Har tidigare arbetat som ekonom i fastighetsbranschen.

Anders Lindmark, har suttit i Bris styrelse under två mandatperioder, som representant för Region Syd och varit engagerad i Bris sedan 2010. Arbetar som utvecklingssamordnare på Grundskoleförvaltning i Malmö. Har i 20 år arbetat med att utveckla och stödja ledare, grupper, organisationer och verksamheter.

Dietmar Mölk, har suttit i Bris styrelse under två mandatperioder, som representant för Region Öst. Har varit aktiv i Bris sedan 2013. Entreprenör och företagare, de senaste 30 åren i utbildningsbranschen. Huvudsakligen yrkeshögskoleutbildningar och företagsutbildningar inom teknik, data/IT och psykosocial arbetsmiljö. Delägare och styrelseordförande för Mölk Utbildning AB. Är adjunkt på̊ Institutionen för Kultur och kommunikation vid Linköpings Universitet.

Ann Rask Samuelsson, har suttit i Bris styrelse under två mandatperioder, som representant för Region Väst. Var under förra mandatperioden vice ordförande i styrelsen. Har en juristexamen från Stockholms universitet och arbetar idag som domare. Har flerårig erfarenhet av arbete i olika delar av det svenska rättsväsendet. Har särskild kompetens inom migrationsrätt och inom det sociala trygghetssystemet.

Carin Grundberg Sandell, har suttit en mandatperiod i Bris styrelse. Är utbildad socionom och folkhögskollärare, som arbetat med familjer i riskzonen och utbildat fritidsledare. Har arbetat med ledarskapsfrågor inom Scoutrörelsen, där hon grundade och arbetade i drygt tio år med ”Trygga möten” som handlar om att skapa en trygg fritidsverksamhet fri från övergrepp och kränkningar mot och emellan barn och ungdomar. Har stor erfarenhet av att arbeta med barn och frågor som rör dem.

Henrik Saxborn, har suttit en mandatperiod i Bris styrelse. Är VD för fastighetsbolaget Castellum som äger och förvaltar fastigheter från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder och som har 6 000 kunder. Henrik har arbetat för Castellum de senaste åtta åren och varit VD i sex år. Castellum har blivit prisbelönt för sitt stora engagemang i hållbarhetsfrågor och utsågs 2016 till världens mest hållbara fastighetsbolag inom kontor och logistik. Bidrar med entreprenörs- och affärsmannaskap.

Parul Sharma, har suttit en mandatperiod i Bris styrelse. Är människorättsjurist och rektor på the Academy for Human Rights in Business, där över 400 företag har utbildats inom CSR-frågor. Hon har lång erfarenhet inom området CSR och granskning av leverantörskedjor i högriskländer, och har flera år rankats som en av de mest inflytelserika CSR-experterna i Norden. Var under två år ordförande för svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål – Agenda 2030. Har bland annat arbetat på Vinge, EU-kommissionen, Sandvik och Amnesty. Har alltid ett barnrättsperspektiv i centrum i det arbete hon gör.

Helén Strömberg, har suttit i Bris styrelse under två mandatperioder. Fil.dr., lektor, forskare och föreståndare vid enheten för ekonomisk historia vid Umeå universitet. Forskar främst om förändringar som sker inom svensk hälso- och sjukvård, gärna med ett genusperspektiv, men har genom åren även forskat om andra samhällsförändringar. Har mångårig erfarenhet från styrelsearbete riktat till barn och ungdomsverksamhet inom idrottsrörelsen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kongressen 2019.
Kongressen 2019.
Ladda ned bild

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Varannan vuxen vet inte hur de ska stötta barn som far illa av närståendes alkoholproblem8.6.2020 09:31:30 CESTPressmeddelande

Barn med föräldrar som dricker för mycket riskerar att vara särskilt utsatta under covid-19-pandemin. En ny Sifo-undersökning som gjorts i uppdrag för initiativet Barndom utan baksmälla visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa på grund av en förälders drickande. Dessutom visar undersökningen att 35 procent av de vuxna som uppmärksammat att ett barn far illa inte agerat. Initiativet Barndom utan baksmälla vill ändra på detta genom att ge konkreta råd för att få fler vuxna att agera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum