BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris och Ekerö i avtal om stöd till barn som flytt

Dela

I veckan blev det klart att Bris och Ekerö kommer att samarbeta för att stärka nyanlända och asylsökande barns psykiska hälsa. Målet är att förbättra barns och ungas psykosociala mående.

Bris och Ekerö kommun kommer tillsammans att erbjuda stödgrupper till barn som flytt och som har varit med om traumatiska händelser. Ångest, sömnsvårigheter, stresspåslag, påträngande minnen och koncentrationsproblem är symptom som många barn med erfarenhet av flykt har att hantera. I stödgrupperna får barnen lära sig mer om effekterna av att ha upplevt trauma och hur de kan hantera dem för att må bättre i sin vardag. I anslutning till grupperna utbildas också barnens omsorgspersoner om hur de bättre kan stötta barnen.

– Vi är glada för Ekerö kommuns engagemang för den här gruppen barn där många mår dåligt. Att få stöd att hantera sina erfarenheter är viktigt. Gruppen kan dessutom utgöra ett viktigt socialt stöd och nätverk, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Samarbetet är inom ramen för det nationella projektet Tillsammans för barn som flytt vilket också skapar möjligheter för kommuner till erfarenhetsutbyte över landet.

– Många kommuner funderar över hur man på bästa sätt kan arbeta för barn som flytt. Genom att delta i projektet finns möjlighet för att kunna utbyta erfarenheter med andra kommuner i landet, säger Magnus Jägerskog.

Till Ekerö kommun har cirka 140 barn kommit sedan hösten 2015 och Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare i Ekerö kommun, ser att behovet av stöd är stort:

– Vi ser ett behov att hjälpa barn- och ungdomar att bearbeta trauman som uppstått i samband med krig och flykt. Vi ser också att många lider av den osäkerhet som skapats av långa handläggningstider i asylprocessen och av rädslan för att inte få stanna i Sverige.  De barn och ungdomar som kommit till Mälaröarna har visat en stor drivkraft att lära sig svenska, lyckas väl i skolan och att bli aktiva i föreningslivet, men flera är i behov av stöd för att må bra. Bris gruppstödsmetod är därför ett välkommet inslag för att förbättra ungdomarnas psykosociala mående. Vår förhoppning är att projektet även kan synliggöra deras situation och bidra till att stärka barns rättigheter i Ekerö kommun. Vi ser mycket fram emot att samverka med Bris och hoppas att vi i samtal och praktik kan lära av varandras erfarenhet och kunskap, säger Riccard Slettengren Badiali.

För mer information, kontakta: 
Anna Holmqvist, Bris pressekreterare, 070-779 95 06, anna.holmqvist@bris.se  

Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare i Ekerö kommun, 08-124 57 100, riccard.slettengren@ekero.se  

För mer information, kontakta: 
Anna Holmqvist, pressekreterare 
anna.holmqvist@bris.se 
070-779 95 06 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum