BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris, Rädda Barnen och UNICEF Sverige: Sverige behöver en barnminister

Dela

Valrörelsen är över och den nya regeringen ska formas. Bris, Rädda Barnen och UNICEF Sverige skriver på Altinget Debatt om vikten av en barnminister med tydligt ansvar och mandat att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar alla politiska beslut och processer som påverkar barn.

Fotograf: Fredrik Hjerling, Hamid Ershad Sarabi och Melker Dahlstrand
Fotograf: Fredrik Hjerling, Hamid Ershad Sarabi och Melker Dahlstrand

Nu är valresultatet klart och regeringsförhandlingarna har inletts. Bris, Rädda Barnen och UNICEF Sverige har under årets valrörelse oroats över utvecklingen i det politiska samtalet, där barns rättigheter många gånger förbisetts. Nu vill vi se en tydlig förändring i såväl retorik som i de politiska förslag som läggs. För att säkerställa att barnets rättigheter stärks och att den politik som förs sätter barnets bästa först, menar vi att det behövs en barnminister med utpekat ansvar att driva frågorna och som ger ytterligare politisk prioritet till Sveriges fortsatta barnrättsarbete.

Barn är den enda medborgargrupp som saknar rösträtt och kan inte själva påverka vilka som kommer till makten eller den politik som formar deras vardag. Vi undertecknande organisationer ser ofta hur barnets rättigheter inte i tillräcklig utsträckning tas i beaktning när politiska beslut fattas, i utredningar och lagförslag. Samtidigt är barnkonventionen svensk lag och det kräver att rättigheter tillgodoses i praktiken. Men långt ifrån alla barn har det stöd, skydd och den vård de behöver och har rätt till. Allt för många barn faller mellan stolar och en del gör det redan tidigt i livet. De ekonomiska och sociala klyftorna mellan barn i Sverige ökar, och i dag finns stora skillnader i barns tillgång till utbildning, god hälsa och välbefinnande.

När en regering nu tillsätts behöver barns rättigheter bli en politiskt prioriterad fråga för att säkerställa goda uppväxtvillkor för varje barn i Sverige. Att utse en barnminister skulle tydligt visa den ambitionen, men det finns ytterligare skäl till att Sverige behöver en barnminister.

  • Tydligt ansvar och mandat
    Barnperspektivet måste genomsyra alla politiska processer och beslut. Men om det inte finns någon med det uttalade ansvaret att företräda just barn och deras rättigheter är risken stor att allas ansvar för barns rättigheter blir ingens ansvar. En barnminister som av statsministern fått tydligt ansvar och mandat i frågorna har möjlighet att driva på, men även att utkrävas på svar om barnets rättigheter åsidosätts i de politiska processerna.

  • Ett sätt att säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar alla politikområden
    Barnets rättigheter finns i alla politikområden. Exempelvis inom bostadspolitiken, kulturpolitiken, migrationspolitiken och inte minst i finanspolitiken. En barnminister med uppdraget att säkerställa att barnrättsperspektivet finns med i beslut som fattas på samtliga departement och inte enbart hos vissa såsom utbildnings- eller socialdepartementet. Barnrättsperspektivet bör synliggöras i samtliga departements arbete och i de budgetar som läggs fram. Med en barnminister på plats kan hen bidra till att öka samverkan mellan departementen och öka synligheten för barns rättigheter i de politiska processerna.

  • Viktig signal till Sveriges barn
    Utnämningen av en barnminister skulle skicka en viktig signal om att två miljoner barn har rätt till någon som värnar just deras intressen. Det skulle skicka en viktig signal om att regeringen är redo att involvera och investera i barn. Politikens signal om hur viktiga barnets rättigheter är, kan bidra till att barnkonventionen, denna mandatperiod, får det genomslag den behöver.  


Vi hoppas nu att den nya regeringen visar sina ambitioner för barnets rättigheter i Sverige och utnämner en barnminister. En barnminister med ett uttalat uppdrag att arbeta för att göra barnets rättigheter till verklighet för varje barn. Handling väger tyngre än ord.  

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Fredrik Hjerling, Hamid Ershad Sarabi och Melker Dahlstrand
Fotograf: Fredrik Hjerling, Hamid Ershad Sarabi och Melker Dahlstrand
Ladda ned bild

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet29.11.2022 06:15:00 CET | Pressmeddelande

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Ny rapport: Kommunerna brister i att säkerställa barns rättigheter18.11.2022 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla verksamheter. Det finns även tydliga utmaningar kopplade till arbetssätt, metoder och det systematiska barnrättsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum