Svea Ekonomi

Brist på kapital bromsar tillväxten för vart femte företag

Dela

För företag är tillgången till kapital avgörande för tillväxten. Det gäller framför allt mindre och nystartade företag, där finansiering via banklån och riskkapital kan vara begränsad. En ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar att 19 procent av Sveriges företag anser att brist på kapital hindrar dem från att växa. Och problemet är mer utbrett bland företag i Småland än i storstadsregionerna.

Framväxten av nya jobb sker framför allt i små och medelstora företag, varpå de är viktiga både för sysselsättningen och näringslivet i stort. Men för att kunna växa och utveckla sina produkter och tjänster behövs ofta tillgång till kapital. I Svea Ekonomis Novus-undersökning svarar 19 procent av företagen att bristen på kapital i hög eller ganska hög grad begränsar deras produkt- och tjänsteutveckling. 72 procent uppger också att det begränsar tillväxten men i låg eller mycket låg grad.

– Företag i uppstartsfasen har sällan ett tillräckligt bra kassaflöde för att få lån hos de traditionella bankerna. En riktigt bra affärsidé riskerar att gå i stöpet på grund av deras snäva kreditbedömningar. Den som nyss fick avslag från storbanken kanske hade varit nästa Daniel Ek. Med våra entreprenöriella rötter tror jag att vi har en större förståelse och flexibilitet just när det kommer till företagskrediter och att läsa av en affärsidé, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

 Undersökningsresultatet visar att småföretag med 5–9 anställda är de som hämmas mest av brist på finansiering. Detta tycks även vara ett större problem i Småland än i storstadsregionerna. I Småland anser 23 procent av företagen att brist på kapital bromsar deras tillväxt. I Sydsverige och Stockholm är motsvarande siffra 17 respektive 16 procent.

– Tillgången till kapital är avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt. Men tillgången till finansiering är i många fall begränsad. Vår erfarenhet säger att ett positivt kassaflöde och bevis på ekonomisk säkerhet sällan är ett bevis för tillväxtpotential. Därför vi har valt att underlätta för entreprenörer genom snabbare och smidigare företagskrediter. Att gynna företagande är att bidra till jobb och den ekonomiska tillväxten, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi mellan den 3 – 31 maj 2018. Respondenterna bestod av VD/ekonomichef/ekonomidirektör på privata företag runtom i Sverige med en eller flera anställda. Totalt genomfördes 1 000 telefonintervjuer.

I vilken grad skulle du säga att bristen på tillgång till kapital begränsar er tillväxt?

Totalt

I mycket hög grad

4 %

I ganska hög grad

15 %

I ganska låg grad

29 %

I mycket låg grad

43 %

Vet ej

2 %

Önskar ej tillväxt

1 %

Har ej brist på kapital

6 %

I vilken grad skulle du säga att bristen på tillgång till kapital begränsar er produkt- och tjänsteutveckling?

 

Totalt

I mycket hög grad

4 %

I ganska hög grad

11 %

I ganska låg grad

30 %

I mycket låg grad

45 %

Vet ej

2 %

Önskar ej tillväxt

1 %

Har ej brist på kapital

7 %

Nyckelord

Kontakter

Lennart Ågren, CEO, Svea Ekonomi
Tel +46 (0)705 35 90 63
Mail: lennart.agren@sveaekonomi.com

Emma Lindgren, Head of Public Relations & e-handelsexpert, Svea Ekonomi
Tel: +46 (0)707 52 32 90
Mail: emma.lindgren@sveaekonomi.com

Om

Svea Ekonomi
Svea Ekonomi
Evenemangsgatan 31
169 81 Solna

Om Svea Ekonomi
Svea Ekonomi är en ledande aktör i Nordeuropa som sedan 1981 erbjuder finansiella och administrativa tjänster till företag och privatpersoner. Företagets serviceportfölj inkluderar administration, företagsfinansiering, betallösningar och privatlån. Svea Ekonomi är auktoriserat av Finansinspektionen i Sverige och har över 2 000 anställda med kontor i ett flertal länder i Europa, samt samarbete med partners runt om i världen. För mer information, besök www.svea.com.

Följ Svea Ekonomi

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svea Ekonomi

Payson och Svea Ekonomis E-handelstermometer visar: Slokande detaljhandel bäddar för e-butiker22.2.2019 08:06:00 CETPressmeddelande

Svenska e-handlare fortsatte så sent som i december att mestadels spå positiva siffror för e-handeln. Och den fortsätter att ta mark gentemot den fysiska handeln. En ny kartläggning från Svea Ekonomi och Payson visar att tillväxten för detaljhandeln har backat med fem procent det senaste året. E-handeln visar däremot på fortsatt ökning, med en procent. Totalt startades hela 2 232 e-handelsbutiker under fjolåret.

Svenska e-handlare räds inte Amazon17.1.2019 09:53:46 CETPressmeddelande

Den senaste tiden har det talats mycket om Amazons entré på den svenska e-handelsmarknaden och vad det kommer att innebära. Men vad tycker och tänker egentligen de svenska e-handlarna om jättens intåg? En ny undersökning från Payson i samarbete med Svea Ekonomi visar att majoriteten av e-handlarna inte känner någon oro över Amazons ankomst. Bara fyra procent uppger att de känner en stor oro. Däremot tror nästan var fjärde e-handlare att det kan komma att påverka deras e-butik negativt.

Varannan svensk stängs ute från bostadsmarknaden – amorteringskrav och kontantinsats försvårar köp och byte av bostad11.1.2019 07:56:00 CETPressmeddelande

Klimatet på bostadsmarknaden blir allt hårdare. Nyproducerade bostäder står tomma och blir inte sålda, trots att det råder en hög bostadsbrist. Svea Ekonomis senaste Novus-undersökning visar att närmare hälften av befolkningen hindras från att köpa en ny bostad. Den vanligaste orsaken är att man saknar den kontantinsats som krävs, samtidigt som många väljer att avstå från att köpa eller byta bostad då de inte vill skuldsätta sig.

Ny undersökning från Svea Ekonomi visar: Svenskarna drar sig för att låna mer pengar27.12.2018 08:06:00 CETPressmeddelande

Med räntehöjningar i sikte har osäkerhet blivit ett nyckelord när det kommer till privatekonomi. Något som avspeglas i en ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi. Den visar att svenskarnas vilja att låna pengar är väldigt låg. Åtta av tio svenskar svarar nämligen att de inte vill låna mer pengar. Endast tre procent vill låna mer pengar än de redan gör idag. Sparande däremot är mer intressant, hela sju av tio uppger att de sparar varje månad.

Svenska ledningsgrupper saknar digital kompetens17.12.2018 09:30:09 CETPressmeddelande

Det råder en stor brist på digital kompetens bland svenska företag. I alla fall om man ska tro svenska företagsledare. I Svea Ekonomis senaste Novus-undersökning uppger var tredje företagsledare att deras ledning inte har tillräcklig digital kompetens för att hantera de utmaningar digitaliseringen medför. Det visar sig även att var femte företag tror att den bristande kompetensen i hög eller ganska hög grad begränsar deras verksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum