Svenska institutet för standarder, SIS

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall

Dela

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Provstavar tillverkade med additiv tillverkning för mätning av mekaniska egenskaper
Provstavar tillverkade med additiv tillverkning för mätning av mekaniska egenskaper

För industrin finns det många fördelar med att använda sig av additiv tillverkning. Bland annat kan man skapa skräddarsydda komponenter och komplex design som inte kan åstadkommas med traditionella metoder.

I det gemensamma projektet har samarbetsparterna frågat svensk industri hur man ser på behovet av standarder på området. Projektet har finansierats av Vinnova.

– Vår kartläggning visar att det finns ett tydligt behov av fler standarder. Bland annat behövs standarder för kvalitetssäkring av både slutprodukt och process för att möjliggöra industrialisering av tekniken. Dessutom behövs standarder för att bestämma kvalitet hos det metallpulver som används i processerna. Problemen när standardiseringen inte hänger med blir att tillverkningen bromsas, marknadstillväxt hindras och det blir svårare för svenska företag att konkurrera globalt. Det vill vi motverka, säger Annika Strondl, projektledare, Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals, Swerim.

Resultatet från kartläggningen blir nu grunden i en svensk strategi för standardisering för additiv tillverkning i metall. Dessutom kommer resultatet att användas vidare för att identifiera forskningsbehov för att stödja standardisering.

– Idag finns internationella färdplaner för standardisering samt en färdplan för industrialisering av additiv tillverkning i metall i Sverige, RAMP-UP. En prioritering för Sverige var därför att genomföra en strategisk kartläggning på nationell nivå för att identifiera de viktigaste standardiseringsbehoven och att vägleda insatsen för att bidra och påverka internationellt standardiseringsarbete, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

Fakta

Om additiv tillverkning

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing eller friformsframställning, är en digital tillverkningsmetod som innebär att tredimensionella objekt tillverkas lager-för-lager utifrån en digital modell. Information skickas till en 3D-skrivare som bygger upp objektet lager för lager i ett utvalt material. Metoden uppfanns för 30 år sedan och har undan för undan utvecklats så att det idag är möjligt att producera mängder av olika produkter – från plast och metall till mat och mänskliga kroppsdelar.

Standardiseringen

Svenska institutet för standarder, SIS, är Sveriges medlem i ISO/TC 261 Additive manufacturing där globala standarder tas fram i samarbete med amerikanska ASTM. Den svenska standardiseringsgruppen för additiv tillverkning SIS/TK 563 består av cirka tjugo deltagare som tillsammans påverkar global standardisering utifrån svenska förhållanden och prioriteringar. Gruppen är öppen för alla svenska intressenter inom additiv tillverkning.

Mer information

För mer information se Swerims webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Provstavar tillverkade med additiv tillverkning för mätning av mekaniska egenskaper
Provstavar tillverkade med additiv tillverkning för mätning av mekaniska egenskaper
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering21.4.2020 09:01:06 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum