Konkurrensverket

Bristande konkurrens är ett av flera problem i byggmaterialindustrin

Dela

Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig. Problemen är flera och finns på olika nivåer. Hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader, upphandlingar upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen, kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor. Det är några av de brister som Konkurrensverket redogör för i en ny rapport.

Rapporten Konkurrensen i byggmaterialindustrin är framtagen på regeringens uppdrag. Syftet har varit att utreda konkurrensen i svensk byggmaterialindustri mot bakgrund av att priset på byggmaterial under de senaste åren har bidragit till en kraftig ökning av kostnaderna för bostadsbyggande.

Konkurrensverket konstaterar att flera byggmaterialmarknader präglas av en hög marknadskoncentration. Det innebär att beroendet av enskilda företag är stort, pristransparensen låg och konkurrensen begränsad. Det gäller bland annat marknaderna för cement, mineralull, gips och låsprodukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial har en hög marknadskoncentration.

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I fråga om nybyggnation av bostäder har det offentliga en viktig roll. Av rapporten framgår att det förekommer att upphandlande myndigheter styr sina byggupphandlingar mot specifika leverantörer och varor. Det riskerar att försämra konkurrensen och öka kostnaderna eftersom det begränsar möjligheterna för leverantörerna att föreslå alternativa lösningar eller produkter.

Andra problem som försvårar en effektiv prisbildning inom byggindustrin är användandet av vissa former av rabatter och ersättningsavtal. Det är framför allt retroaktiva rabatter, bland annat i form av årsomsättningsbonusar, som skapar problem eftersom de döljer de faktiska kostnaderna för byggmaterial. Konkurrensverket pekar dessutom på risken att de index som mäter prisutvecklingen på en rad byggmaterial inte ger en rättvisande bild av kostnadsutvecklingen. De bör därför användas med försiktighet.

I rapporten lämnar Konkurrensverket flera förslag som syftar till att minska de identifierade problemen och åstadkomma förändringar som leder till bättre fungerande marknader. Ett förslag rör behovet av nya flexibla verktyg för konkurrenstillsyn som ska komplettera de befintliga konkurrensreglerna och göra det möjligt att korrigera konkurrensproblem på marknader som inte kan åtgärdas med den nuvarande lagstiftningen. Konkurrensverket framhåller dessutom vikten av att utforma upphandlingar så att de främjar konkurrens. Byggmaterialindustrin uppmanas också att använda standardavtal som är utformade så att de tydligt minskar de risker som kan följa på retroaktiva ersättningar eller dolda rabatter.

För ytterligare information, kontakta:

Max Brimberg, sakkunnig, 08-700 16 73, max.brimberg@kkv.se
Åsa Lövström, kommunikatör, 08- 700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Läs rapporten på vår webbplats 
https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/rapportlista/konkurrensen-i-byggmaterialindustrin/ 

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Uppsatser om plattformsmarknader och om överprövningar belönas i Konkurrensverkets uppsatstävling10.12.2021 14:03:03 CET | Pressmeddelande

Hur konsumenterna påverkas av sammanslagningar på plattformsmarknader, om EU:s konkurrensrätt kan och bör användas för att stävja långtgående datainsamling från dominerande plattformar och direktupphandling som en följd av en utdragen överprövningsprocess. Det är ämnen för de uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021.

Konkurrensverket vill få avgjort i domstol vem som är upphandlande myndighet10.12.2021 12:06:59 CET | Pressmeddelande

Karlskrona kommun gjorde fel som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket vill också att domstolen avgör om det är kommunen eller kommunens funktionsstödsnämnd som är ansvarig för upphandlingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum