Norrköpings kommun

Bristande patientsäker vård för patient med hemrespirator anmäls enligt lex Maria

Dela

Vård- och omsorgskontoret har gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg gällande risk för vårdskada på ett särskilt boende i Norrköpings kommun.

En patient med ALS (amyotrofisk lateral skleros) med behov av andningsstöd nattetid har vid upprepade tillfällen lämnats ensam under pågående behandling med hemrespirator trots att patienten inte får lämnas ensam.

Den lex Maria-utredning som ligger till grund för anmälan visar att det brustit i organisationen avseende intern samverkan, bemanning, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och rutiner för att kunna ge rätt och patientsäker vård till den enskilde utifrån dennes komplexitet och behov.

Åtgärderna som återfinns i handlingsplanen syftar till att minimera riskerna för att liknande situation ska inträffa igen, skapa förutsättningar att hantera komplexa ärenden och därigenom ge en god patientsäker vård.

Åtgärder som genomförts:

  • Endast utbildad personal handhar hemrespiratorn för att förstå komplexiteten och allvaret i att inte lämna patienten ensam samt hantera medicinteknisk apparatur korrekt.
  • Dialog om händelserna har förts med personalen på grupp och individnivå.
  • Dialog har inletts med såväl myndighetsutövning som medicinskt ansvariga i syfte om ökad samverkan och behov av förtydligande av arbetssätt och rutiner.

Åtgärder att arbeta vidare med:

  • Samma handläggare på myndighet ska handlägga komplexa och påbörjade ärenden.
  • Riskbedömning ska genomföras på mottagande enhet innan hemgång i de fall där vården är komplex och delegeringar kring medicinsk teknisk utrustning krävs.
  • Samordnad individuell planering ska genomföras innan hemgång för ett säkert överlämnande av patientens vård från en vårdgivare till annan.
  • Förtydligande av delegeringsrutiner och framtagande av utbildningsmaterial.
  • Planering inför hemgång så att personal hinner delegeras och bli trygga med arbetsuppgiften. Tid behöver ges.
  • Enhetschef behöver få förutsättningar klara för att hantera bemanning med delegerad personal.
  • Bemanningsrutin som säkerställer att patienten fortsättningsvis inte lämnas ensam.

Kontakt:
Elin Ingvarsson, upplysningar om utredningen:
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 29 44

Johan Jirlund, upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Titel: medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 011-15 18 06
_____________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072 584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Delegation från Bihac besöker Norrköpings kommun gällande demokrati och avfall3.10.2022 07:45:00 CEST | Pressinbjudan

Det kanske inte är det första som slår en när man står där med soppåsen i handen, men genom att sortera sina sopor bidrar man som kommuninvånare till den lokala demokratin. Genom en förstudie som finansieras av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) är detta något som Norrköpings kommun och en delegation från Bihac i Bosnien fördjupar sig i under ett besök som genomförs i Norrköping nästa vecka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum