Norrköpings kommun

Brister i arbetssätt kring larm på särskilt boende anmäls enligt lex Sarah

Dela

I samband med att en person avled på ett särskilt boende i Norrköping uppmärksammades brister i hanteringen av larm. Det var under sommaren 2019 som personal inte mötte upp ett trygghetslarm på ett särskilt boende i Norrköping då det larmade under natten. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och har anmält till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt lex Sarah.

Hos personen fanns både ett trygghetslarm och ett rörelselarm. Rörelselarmet skulle ha placerats på golvet bredvid sängen inför natten. Den aktuella kvällen placerades aldrig rörelselarmet på golvet. Då personen larmade på sitt trygghetslarm besvarades larmet men något besök hos personen skedde inte. Personalen gjorde bedömningen att personen larmat av misstag i sömnen eller somnat om eftersom inte rörelselarmet vid sängen inte reagerade.Under morgonen görs en tillsyn hos personen som då hittas avliden.

Den utredning som gjorts visar att enheten vid tiden för händelsen, valt att prioritera och agera vid rörelselarmens signal framför trygghetslarmen. Utredningen visar även på brister i att kunna ta del av aktuell dokumentation inför ett nytt arbetspass. Då händelsen inträffade under semesterperiod var boendet bemannat med personal som var ovan vid att arbeta på avdelningen. Den rutin som fanns för besvarande av trygghetslarm var inte uppdaterad och det saknades kunskap om var den fanns. Även brister när det gäller ansvarsfördelning under arbetspassen uppmärksammades.

Vård- och omsorgskontoret har efter anmälan upprättat en åtgärdsplan:

Dessa åtgärder har efter händelsen genomförts på enheten:

  • En uppdaterad rutin för besvarande av trygghetslarm.
  • Signeringslista för aktivering och placering av rörelselarm.

Dessa åtgärder kommer enheten att arbeta vidare med:

  • Schemaläggning av tid för att läsa journal, genomförandeplaner och vårdplaner.
  • Arbeta med introduktionsmaterial för nyanställda och vikarier.
  • Skapa överenskommer arbetssätt för att hantera varierande vårdtyngd och bemanning.

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:
Elin Ingvarsson
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 29 44

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Gunilla Winderud Grehn
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44
________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Tel: 011-15 21 95

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun skapar samverkansformer för att nå längre i arbetet med bortförda barn26.2.2020 09:58:34 CETPressmeddelande

I både Norrköpings kommun och andra kommuner är det inte ovanligt att en eller flera skolbänkar står tomma efter längre lov. I flera av dessa fall finns misstanke om att barnet förts bort för att könsstympas, giftas bort eller skickas på ett så kallat uppfostringsläger. Norrköping kraftsamlar nu för att hitta arbetsformer som mer effektivt förhindrar att barn förs bort och hålls kvar mot sin vilja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum