Norrköpings kommun

Brister i arbetssätt kring larm på särskilt boende anmäls enligt lex Sarah

Dela

I samband med att en person avled på ett särskilt boende i Norrköping uppmärksammades brister i hanteringen av larm. Det var under sommaren 2019 som personal inte mötte upp ett trygghetslarm på ett särskilt boende i Norrköping då det larmade under natten. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och har anmält till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt lex Sarah.

Hos personen fanns både ett trygghetslarm och ett rörelselarm. Rörelselarmet skulle ha placerats på golvet bredvid sängen inför natten. Den aktuella kvällen placerades aldrig rörelselarmet på golvet. Då personen larmade på sitt trygghetslarm besvarades larmet men något besök hos personen skedde inte. Personalen gjorde bedömningen att personen larmat av misstag i sömnen eller somnat om eftersom inte rörelselarmet vid sängen inte reagerade.Under morgonen görs en tillsyn hos personen som då hittas avliden.

Den utredning som gjorts visar att enheten vid tiden för händelsen, valt att prioritera och agera vid rörelselarmens signal framför trygghetslarmen. Utredningen visar även på brister i att kunna ta del av aktuell dokumentation inför ett nytt arbetspass. Då händelsen inträffade under semesterperiod var boendet bemannat med personal som var ovan vid att arbeta på avdelningen. Den rutin som fanns för besvarande av trygghetslarm var inte uppdaterad och det saknades kunskap om var den fanns. Även brister när det gäller ansvarsfördelning under arbetspassen uppmärksammades.

Vård- och omsorgskontoret har efter anmälan upprättat en åtgärdsplan:

Dessa åtgärder har efter händelsen genomförts på enheten:

  • En uppdaterad rutin för besvarande av trygghetslarm.
  • Signeringslista för aktivering och placering av rörelselarm.

Dessa åtgärder kommer enheten att arbeta vidare med:

  • Schemaläggning av tid för att läsa journal, genomförandeplaner och vårdplaner.
  • Arbeta med introduktionsmaterial för nyanställda och vikarier.
  • Skapa överenskommer arbetssätt för att hantera varierande vårdtyngd och bemanning.

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:
Elin Ingvarsson
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 29 44

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Gunilla Winderud Grehn
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44
________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Tel: 011-15 21 95

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Lokala företag i Norrköping får möjlighet till stöd29.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Nu bjuder kommunala bolaget Norrköping Science Park in till ett antal träffar på Coffice där lokala företag får möjlighet att presentera sina idéer för företag som är redo att investera i och stötta Norrköpingsföretag. Vid den första träffen har tre företag möjlighet att ”pitcha” för nystartade investeringskonsortiet Norcopius AB, en Norrköpingsbaserad gruppering som avser främja lokal tillväxt i samarbete med näringsliv och kommun. Träffarna är en del i arbetet med att stötta det lokala näringslivet under den pågående corona-pandemin. Media bjuds in för att lyssna på de tre korta pitcharna samt presentationen av Norcopius AB. Datum: tisdag 30 juni. Tid: klockan 8:15 Plats: Coffice i Strykbrädan (Industrilandskapet) Här kan du läsa mer om Coffice Kontakt: Pontus Lindblom Titel: VD Norrköping Science Park Telefon: 070-667 27 40 Martin Gyllix Titel: VD Norcopius Telefon: 070-203 11 11 ___________________________________________________ Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör Telefo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum