Norrköpings kommun

Brister i bemötande anmäls enligt lex Sarah

Dela

Vård- och omsorgskontoret har gjort en lex Sarah-anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gällande ett allvarligt missförhållande på ett särskilt boende i Norrköpings kommun. En brukare har vid flera tillfällen utsatts för brister i bemötande genom kränkande ord och kroppsspråk samt försumlighet i hjälp med den personliga omvårdnaden.

Den lex Sarah-utredning som ligger till grund för anmälan visar att det har funnits brister när det gäller kunskap, kompetens och gemensamma arbetssätt för att kunna ge rätt bemötande och god omvårdnad till den enskilde utifrån dennes behov. Det har även funnits brister när det gäller att fånga upp allvarliga händelser.

Den enskildes upplevelse har endast kunnat förmodas då den enskilde har svårigheter att beskriva sina intryck.

Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och har vidtagit flera åtgärder.

Åtgärder som enheten har utfört är bland annat:

  • Återkommande samtal om händelserna med hela arbetsgruppen.
  • Uppföljande och enskilda samtal med varje medarbetare.

Åtgärder som enheten kommer att arbeta vidare med:

  • Skapa forum för samtal om etiska dilemman
  • Skapa forum för samtal om mångfald
  • Ta fram ett gemensamt arbetssätt för avvikelser
  • Ta fram en utbildningsplan utifrån kompetensbehov
  • Göra en översyn av vårdplaner, genomförandeplaner och levnadsberättelser

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:
Anneli Granath
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 12 68
mejl: anneli.granath@norrkoping.se

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Gunilla Winderud Grehn
Titel: Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Telefon: 011-15 31 44
mejl: gunilla.winderud-grehn@norrkoping.se

_____________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Förintelsens minnesdag blir digital i år18.1.2021 14:52:56 CETPressmeddelande

Varje år anordnar Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i Norrköping Demokrati- och människovärdedagar. Eftersom pandemin gör att man inte kan träffas som vanligt blir årets dagar digitala. Förintelsens minnesdag, onsdag 27 januari, utgör det första digitala arrangemanget under veckan. Media erbjuds en möjlighet att ta bilder och ställa frågor i samband med förinspelningen av arrangemanget, som sker den 19 januari.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum