Norrköpings kommun

Brister i boendemiljö i särskilt boende anmäls enligt lex Sarah

Dela

Vård- och omsorgskontoret har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gällande brister i boendemiljö för särskilt boende, SoL.

I samband med att ett särskilt boende behövde evakueras på grund av ombyggnation och renovering upptäcktes stora brister i boendemiljön i flertalet av lägenheterna. Bristerna bestod i att ytskikt och inredning var nedsmutsade. Flera av de boende på enheten har inte klarat av att sköta sina hem på egen hand och hjälpen de fått har varit bristfällig.

Orsaker till bristerna i boendemiljön är att det saknats välfungerande arbetssätt och metoder för att möta de boende och deras behov. Det har även saknats en gemensam värdegrund samt en tydlig styrning och ledning utifrån de boendes behov av hjälp och stöd.

De enskilda personerna som bott på boendet har haft svårt att uttrycka vilka konsekvenser bristerna i boendemiljön fått för dem. Bedömningen är dock att om man lever i en smutsig hemmiljö kan det påverka både den fysiska och psykiska hälsan samt den enskildes känsla av trygghet.

Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på de brister som funnits i boendemiljön samt att ingen uppmärksammat bristerna och slagit larm. Ett antal åtgärder har vidtagits samt planeras, för att förhindra att någonting liknande sker igen. 

Åtgärder som vidtagits direkt:

  • I samband med evakueringen fick de boende flytta till ett annat boende.
  • Enheten har haft genomgång av rutin för felanmälan
  • En stödpedagog/gruppledare finns på enheten och arbetar tillsammans med personalgruppen och vägleder dem i arbetsmetoder samt värdegrund.
  • Nytillträdd enhetschef styr och leder enheten med ökad insyn i verksamheten.

Planerade åtgärder:

  • Genomföra en avvikelseutbildning på enheten.
  • Förvaltare besiktigar lägenheterna en gång per år samt vid utflytt för att ha en tydlig och uppdaterad bild av lägenheternas standard.
  • Arbeta med en gemensam handlingsplan för hela verksamheten för att lära av de risker och brister som uppmärksammats i utredningen.

Vissa delar i utredningen kommer att hanteras som personalärenden.

Kontakt:

Upplysningar om utredningen:

Eva Ström
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 29 65
E-post eva.strom@norrkoping.se

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:

Gunilla Winderud Grehn
Titel: socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44
E-post:gunilla.grehn@norrkoping.se  

______________________________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725-97 09 00

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Exklusivt gästspel på Norrköpings Konstmuseum med The Noa Eshkol Chamber Dance Group19.9.2022 16:47:21 CEST | Pressmeddelande

Upplev ett exceptionellt möte mellan konst och dans när den israeliska dansgruppen The Noa Eshkol Chamber Dance Group intar Konstmuseet 22-24 september. Gruppen, som varit aktiv sedan 50-talet, både framträder och undervisar med hjälp av unik koreografi som skapades av den legendariska konstnären, dansaren och koreografen Noa Eshkol. Under tre dagar välkomnas såväl proffs som nybörjare till muséet för att både uppleva och själva få vara en del av det gränsöverskridande mötet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum