Norrköpings kommun

Brister i handläggning anmäls enligt lex Sarah

Dela

Socialkontoret har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gällande en person som avled innan beslut om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) verkställts.

Socialkontoret inledde i juni 2021 en utredning enligt LVM. Förvaltningsrätten beslutade att personen skulle få vård, men innan det verkställdes avled personen.

Den internutredning som socialkontoret gjort visar på brister i handläggningen av ärendet. Man har inte ett haft ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma om det fanns skäl för omedelbart omhändertagande enligt LVM. Socialkontoret har inte heller vidtagit åtgärder för att inhämta tillräckligt med underlag.

Utredningen visar också att socialkontoret brustit i kontakten med personen under sista delen av utredningstiden och fram till och med att Förvaltningsrätten fattat beslut i målet.

Med anledning av detta har socialkontoret tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att motverka att liknande brister i handläggning ska ske igen, där man kommer att stärka upp med resurser riktat specifikt till stöd och tillsyn i LVM-ärenden med syfte att komplettera socialsekreterare i bedömningar samt ge stödinsatser och motivera till frivillig vård.                                                                                                       

Kontakt:
Maria Torgersen
Titel: Verksamhetschef
Telefon: 011-15 25 29

Yvonne Thilander
Titel: socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03

___________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum