Norrköpings kommun

Brister i hantering av ärende till socialnämndens behandlingsutskott

Dela

Ett ärende som var anmält till socialnämndens behandlingsutskott togs inte upp på sammanträdet trots att handlingarna skickats in. Ärendet rörde en person som var omedelbart omhändertagen enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Eftersom ärendet inte togs upp på sammanträdet skickades inte ansökan in till rätten varpå personen var fortsatt frihetsberövad i ungefär tolv timmar. Socialkontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

Efter en orosanmälan om missbruk inleddes utredning och en person omhändertogs omedelbart med stöd av LVM. När utredningen avslutades innehöll den förslag till beslut om att ansöka om vård enligt LVM. Handlingarna skickades in till socialnämnden men ärendet togs aldrig upp under nämndens sammanträde. Det resulterade i att ansökan om vård enligt LVM inte skickades in till rätten och personens omedelbara omhändertagande upphörde därför.

Den utredning som gjorts visar att handläggningen av ärendet är korrekt men att administreringen och hanteringen av ärendet inför utskottets sammanträde brustit. Ärendet var anmält till extra sammanträde och handlingarna har skickats in men i och med brister i administreringen har handlingarna missats. Då ärendet inte togs upp, kom heller inte ansökan om LVM in i tid till rätten vilket ledde till att personen var frihetsberövad utan lagstöd i ungefär tolv timmar, innan felet uppmärksammades.

Det framkommer att det saknats tydliga rutiner för hur ärenden ska anmälas till extra sammanträde samt hur det vid administrering ska säkerställas att rätt handlingar har kommit in.

Socialkontoret ser allvarligt på händelsen och har upprättat en åtgärdsplan:

  • Uppdatera befintlig rutin avseende den administrativa processen inför sammanträde i behandlingsutskottet
  • Upprätta en tydlig struktur och arbetssätt för administrering av handlingar till behandlingsutskottet
  • Göra en översyn angående hur handlingar skickas in till behandlingsutskott och nämnd för att se om det går att göra på ett sätt som underlättar identifiering av handlingar

Kontakt:
Yvonne Thilander
Titel: socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03
_____________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072 584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum