Norrköpings kommun

Brister i hantering av ärende till socialnämndens behandlingsutskott

Dela

Ett ärende som var anmält till socialnämndens behandlingsutskott togs inte upp på sammanträdet trots att handlingarna skickats in. Ärendet rörde en person som var omedelbart omhändertagen enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Eftersom ärendet inte togs upp på sammanträdet skickades inte ansökan in till rätten varpå personen var fortsatt frihetsberövad i ungefär tolv timmar. Socialkontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

Efter en orosanmälan om missbruk inleddes utredning och en person omhändertogs omedelbart med stöd av LVM. När utredningen avslutades innehöll den förslag till beslut om att ansöka om vård enligt LVM. Handlingarna skickades in till socialnämnden men ärendet togs aldrig upp under nämndens sammanträde. Det resulterade i att ansökan om vård enligt LVM inte skickades in till rätten och personens omedelbara omhändertagande upphörde därför.

Den utredning som gjorts visar att handläggningen av ärendet är korrekt men att administreringen och hanteringen av ärendet inför utskottets sammanträde brustit. Ärendet var anmält till extra sammanträde och handlingarna har skickats in men i och med brister i administreringen har handlingarna missats. Då ärendet inte togs upp, kom heller inte ansökan om LVM in i tid till rätten vilket ledde till att personen var frihetsberövad utan lagstöd i ungefär tolv timmar, innan felet uppmärksammades.

Det framkommer att det saknats tydliga rutiner för hur ärenden ska anmälas till extra sammanträde samt hur det vid administrering ska säkerställas att rätt handlingar har kommit in.

Socialkontoret ser allvarligt på händelsen och har upprättat en åtgärdsplan:

  • Uppdatera befintlig rutin avseende den administrativa processen inför sammanträde i behandlingsutskottet
  • Upprätta en tydlig struktur och arbetssätt för administrering av handlingar till behandlingsutskottet
  • Göra en översyn angående hur handlingar skickas in till behandlingsutskott och nämnd för att se om det går att göra på ett sätt som underlättar identifiering av handlingar

Kontakt:
Yvonne Thilander
Titel: socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03
_____________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072 584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 1730.4.2021 13:58:14 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här följer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 17. Läget är allvarligt och kommunen vill uppmana alla att handla ensamma, hålla avstånd, följa restriktioner och rekommendationer samt stanna hemma vid minsta symtom.

Första bygglovet godkänt för Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen26.4.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu är det första bygglovet för Inre hamnen godkänt. Det är HSB Östra med en tomt i centrala delarna av området som är först ut av de nio aktörer som valts ut för att utveckla stadsdelen i den första etappen. Det innebär att Norrköping nu tar ytterligare ett steg framåt i utvecklingen av en ny levande och nytänkande stadsdel. Under slutet av 2021 planeras bygget av de första bostäderna i kvarteret komma igång.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum