Folkhälsomyndigheten

Brister i skolan kan förklara ökande psykisk ohälsa

Dela

Brister i skolans funktion har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Förändringar på arbetsmarknaden har troligen också påverkat. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Petra Löfstedt
Petra Löfstedt

Andelen 13- och 15-åringar som rapporterar återkommande symtom på stress och psykisk ohälsa – som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont – fördubblades i Sverige under perioden 1985–2014.

– Det har varit en trend under de senaste 30 åren och en oroande utveckling. Eftersom trenden dessutom har varit tydligare i Sverige än i andra jämförbara länder så ville vi ta reda på orsakerna, säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har undersökt områden som faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar, skolan och lärande, övergripande samhällsförändringar samt digitala medier och deras möjliga inverkan på utvecklingen av barns och ungas psykiska ohälsa.

Slutsatsen, som presenteras i en rapport i dag, är att orsakerna i första hand tycks finnas inom skolan och hur den som helhet fungerar. Skolan i Sverige har genomgått flera genomgripande förändringar sedan 1990-talets början. Högstadieelevers skolprestationer försämrades under perioden 1995–2012, samtidigt som alltfler elever rapporterade att de kände sig stressade över skolarbetet.

– Det finns tydliga tecken på samband mellan sämre skolprestationer och ökad risk för psykosomatiska besvär. Långvarig stress är också någonting som påverkar hälsan negativt, säger Petra Löfstedt.

Arbetsmarknaden har också förändrats, med högre krav på utbildning och kompetens än tidigare. Det är troligt att barn och unga är medvetna om dessa förändringar, och att de känner en press att fullfölja gymnasiet med bra betyg.

Folkhälsomyndighetens slutsats är att den svenska skolan behöver stärkas. Både Kommissionen för jämlik hälsa och Skolkommissionen har lyft förslag som syftar till att skapa en god lärandemiljö i skolan, bättre skolprestationer och en likvärdig skola. Även elevhälsan har en viktig roll när det gäller att främja elevernas hälsa så att de har bättre förutsättningar att klara av skolan.

Uppgifterna om barns och ungas psykiska hälsa i Sverige kommer från den stora undersökningen Skolbarns hälsovanor.

Läs mer

Rapporten och mer information finns här

Kontakter

Petra Löfstedt, tel 010-205 2911

Bilder

Petra Löfstedt
Petra Löfstedt
Ladda ned bild

Om

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Nobels väg 18
17165 Solna

010-2052000http://www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Följ Folkhälsomyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Folkhälsomyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum