Norrköpings kommun

Brister i utförande av insats anmäls enligt lex Sarah

Dela

Vård- och omsorgskontoret har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gällande brister vid stöd och hjälp till en person vid en förflyttning i dennes hem.

Personen hade larmat för att få hjälp med en förflyttning, och i samband med förflyttningen föll personen. Ytterligare ett försök att hjälpa personen upp misslyckades. Personen fick senare uppsöka sjukhuset och där konstaterades att en tå var bruten.

Den lex Sarah-utredning som ligger till grund för anmälan visar att omvårdnadspersonalen vid det aktuella tillfället saknade kunskap om brukarens hälsotillstånd, behovet av hjälpmedel och att det behövdes två personer som stöd vid förflyttning. Den kunskapen inhämtades inte heller på plats innan förflyttningen utfördes. I samband med händelsen skrevs ingen avvikelse eller journalanteckning om vad som inträffat.

Följande åtgärder pågår och kommer att fortsätta i arbetsgruppen på enheten efter händelsen, för att förhindra att någonting liknande händer igen:

  • Samtal och diskussioner om situationer som kan uppstå och sambandet mellan riskanalys, beslut och konsekvens.
  • Säkerställa att alla har kunskap om innehållet i rutinen för överrapportering.
  • Information och samtal om vikten av journal- och avvikelseregistrering.

Åtgärd som kommer att påbörjas:

  • På vård- och omsorgskontoret kommer mobil dokumentation, vilket innebär tillgång till aktuell information på plats, att börja testas efter sommaren.

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:

Elisabeth Heigl
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 31 62
E-post: elisabeth.heigl@norrkoping.se

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Gunilla Winderud Grehn
Titel: socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44
E-post: gunilla.winderud-grehn@norrkoping.se

_________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum