Norrköpings kommun

Brister i utförandet av hemtjänstinsatser anmäls enligt lex Sarah

Dela

Genom klagomål och rapporterade avvikelser har allvarliga missförhållanden uppmärksammats vid utförandet av hemtjänstinsatser. Det handlar bland annat om insatser som blivit bortglömda, utförda på fel tider eller på felaktigt sätt. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelserna och anmäler nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den genomförda utredningen enligt lex Sarah visar att det bland annat funnits brister i planering av besök hos enskilda, brister i kontinuiteten i besöken hos enskilda samt brister i den grundläggande omvårdnaden som ges till enskilda. Utredningen visar också på brister i styrning och ledning av det dagliga arbetet samt brister i tillgänglighet och dokumentation.  Det har även framkommit att samverkan inom enheten samt mellan enheten och andra professioner inte har fungerat optimalt.

Vård- och omsorgskontoret vidtar flera åtgärder, bland annat:

  • Ökad tillgänglighet till enhetens medarbetare och enhetschef.
  • De medarbetare som ansvarar för planering av besök hos enskilda har fått kompetensutveckling i det planeringsverktyg som används.
  • En översyn av enhetens kontaktmannaskap är genomförd för att bland annat förbättra kontinuiteten hos enskilda.
  • En kompetensutvecklingsplan för enheten kommer att tas fram och utbildningsinsatser kommer att genomföras utifrån den framtagna planen.
  • Arbete kommer att ske med att förtydliga ansvar och roller inom enheten.
  • Strukturerade arbetssätt för samverkan inom enheten och mellan enheten och andra professioner kommer att arbetas fram tillsammans med berörda.

Frågor om utredningen:
Anette Asplund
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 31 90

Frågor om allvarlighetsgrad av missförhållandet enligt lex Sarah:
Helen Franzén
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 61 72
__________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Rådhusets klockor ringer för att hylla alla kommuninvånare13.5.2020 18:24:58 CESTPressmeddelande

Den här veckan infaller den nationella krisberedskapsveckan – en vecka som syftar till att höja människors beredskap för olika kriser i samhället. Just nu är vi dock mitt i en pågående kris, och många jobbar hårt för att på olika sätt stötta varandra. Fokus på krisberedskapsveckan ligger därför i år på att lyfta alla goda insatser som görs. Som ett led i det låter Norrköpings kommun klockspelet ringa för att hylla alla kommunens invånare.

Kultur- och fritidsnämndens stipendiater utsedda13.5.2020 09:52:27 CESTPressmeddelande

Den 12 maj beslutade kultur- och fritidsnämnden vilka nio personer som tilldelas årets stipendier inom kultur- och idrottsområdet. Årets Moa Martinson stipendium gick till konstnären och filmregissören Maja Borg. Den unga sångerskan Moa Karlén fick kulturstipendiet till unga lovande talanger, Isak Pettersson, IFK Norrköping fick Jonas Jacobssons stipendium och Pernilla Wibergs stipendium gick i år till Tuvalisa Rosenquist, Tjalve.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum