Norrköpings kommun

Brister i utförandet av hemtjänstinsatser anmäls enligt lex Sarah

Dela

Genom klagomål och rapporterade avvikelser har allvarliga missförhållanden uppmärksammats vid utförandet av hemtjänstinsatser. Det handlar bland annat om insatser som blivit bortglömda, utförda på fel tider eller på felaktigt sätt. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelserna och anmäler nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den genomförda utredningen enligt lex Sarah visar att det bland annat funnits brister i planering av besök hos enskilda, brister i kontinuiteten i besöken hos enskilda samt brister i den grundläggande omvårdnaden som ges till enskilda. Utredningen visar också på brister i styrning och ledning av det dagliga arbetet samt brister i tillgänglighet och dokumentation.  Det har även framkommit att samverkan inom enheten samt mellan enheten och andra professioner inte har fungerat optimalt.

Vård- och omsorgskontoret vidtar flera åtgärder, bland annat:

  • Ökad tillgänglighet till enhetens medarbetare och enhetschef.
  • De medarbetare som ansvarar för planering av besök hos enskilda har fått kompetensutveckling i det planeringsverktyg som används.
  • En översyn av enhetens kontaktmannaskap är genomförd för att bland annat förbättra kontinuiteten hos enskilda.
  • En kompetensutvecklingsplan för enheten kommer att tas fram och utbildningsinsatser kommer att genomföras utifrån den framtagna planen.
  • Arbete kommer att ske med att förtydliga ansvar och roller inom enheten.
  • Strukturerade arbetssätt för samverkan inom enheten och mellan enheten och andra professioner kommer att arbetas fram tillsammans med berörda.

Frågor om utredningen:
Anette Asplund
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 31 90

Frågor om allvarlighetsgrad av missförhållandet enligt lex Sarah:
Helen Franzén
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 61 72
__________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan från Norrköpings Konstmuseum: Stefan Teleman – Allvarsamma lekar9.9.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Stefan Telemans lust att granska samtiden har följt med honom under en mer än sextio år lång konstnärlig praktik. Nu visas hans collage, teckningar, måleri, skulptur och installationer i den första omfattande retrospektiva separatutställningen på Norrköpings Konstmuseum. I Allvarsamma lekar berör Teleman bland annat Sveriges vapenindustri, fördelningen av makt och mediekritik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum