Norrköpings kommun

Brister i utförandet av hemtjänstinsatser anmäls enligt lex Sarah

Dela

I oktober 2020 var en hemtjänsttagare utan mat och dryck under ett och ett halvt dygn i ett svalt bostadshus. Hemtjänsten gjorde under perioden tre besök hos personen men på grund av brister i informationsöverföringen uppmärksammades inte vilken tid som förflutit sedan personen senast åt eller drack. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I hemtjänstinsatsen som gavs till personen två gånger per dag ingick att ombesörja mat och dryck. Efter de två första besöken när personen inte ätit och druckit kontaktades anhöriga av omvårdnadspersonalen men den enskildes belägenhet och åtgärden dokumenterades inte. Det tredje besöket utfördes av personal som var ovan att besöka hemtjänsttagaren. Detta tillsammans med att informationsöverföringen uteblev fick till följd att allvaret i den enskildes situation inte uppfattades. Anhöriga uppmärksammade därefter hemtjänsten på situationen.

Hemtjänsttagaren var medtagen och kall men återhämtade sig efter intag av dryck. Utredningen visar på brister främst när det gäller dokumentation, kommunikation och kunskap om demenssjukdom.

Åtgärder som genomförts direkt efter händelsen:
• Nytt schema med tid för överrapportering, dokumentation och journalläsning
• Uppdatering av genomförandeplan och planeringsverktyg utifrån brukarens behov och önskemål
• Minimering av antalet insatser som utförs under arbetsplatsträffar för ökad kontinuitet
• Säkerställande av att enheten följer de rutiner som finns för introduktion av nya medarbetare

Vård- och omsorgskontoret har även upprättat en åtgärdsplan som bland annat innehåller:
• Utbildningsinsatser i avvikelser, dokumentation samt demenssjukdom
• Granskning av den sociala dokumentationen
• Tydliggörande av kontaktmannens roll och ansvar
• Inrättande av arbetslag med ansvar för mindre geografiska områden

Kontakt:
Upplysningar om utredningen
Johannes Can
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 31 90
johannes.can@norrkoping.se

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad
Gunilla Winderud Grehn
Titel: socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44
gunilla.winderud-grehn@norrkoping.se

_____________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Hur mår Norrköpings ungdomar? Resultat och analys av ungdomsenkäten Om mig17.5.2021 09:27:42 CEST | Pressmeddelande

Coronapandemin har påverkat livet och samhället på många olika sätt, inte minst för unga. En ny rapport från kommunstyrelsens kontor visar att ungdomars hälsa har påverkats både positivt och negativt av pandemin. De flesta ungdomar i Norrköping är nöjda med sin fritid och ser positivt på framtiden, samtidigt ökar den psykiska ohälsan, framförallt bland tjejer på gymnasiet.

Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 187.5.2021 14:05:01 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här följer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 18. Läget är allvarligt och kommunen vill uppmana alla att handla ensamma, hålla avstånd, följa restriktioner och rekommendationer samt stanna hemma vid minsta symtom.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum