Norrköpings kommun

Brister i utförandet av insatser i bostad med särskild service anmäls enligt lex Sarah

Dela

Efter ett flertal dokumenterade avvikelser samt en anonym anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande missförhållanden inom ett boende med särskild service, anmäler nu vård- och omsorgskontoret enligt lex Sarah. Utredningen visar på missförhållanden som pågått under en längre tid.

I bakgrunden beskrivs det hur en person boende i bostad med särskild service enligt LSS återkommande tackat nej till hjälp och stöd när det har erbjudits. Verksamheten har misslyckats med att hitta rätt metod eller arbetssätt för att kunna möta personen och få hen att ta emot hjälpen. De insatser som personen varit i behov av för sin hälsa och välmående har därmed inte kunnat utföras. Detta har fått till följd att personen vid två tillfällen fått sjukhusvård via vårdintyg.

Tidigare har en liknande situation med personen inträffat. Även då utreddes händelsen men de åtgärder som då togs fram har inte genomförts.

Utredningen visar på otydlighet i ansvarsfrågan när allvarliga situationer kring enskilda uppstår. Den visar även på brister i samverkan inom organisationen där man inte tagit hjälp av varandras kunskap och kompetens. Det forum som funnits att tillgå har inte heller fungerat som stöd i den uppkomna situationen. Utredningen visar även på behovet av ett standardiserat arbetssätt för uppföljning av utredningar och åtgärdsplaner.

Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och har efter anmälan upprättat en åtgärdsplan som bland annat innehåller:

  • Samverkan för att ta till vara kunskap och kompetens kring den uppkomna problematiken har påbörjats internt inom organisationen
  • Handledning har påbörjats för omvårdnadspersonalen på enheten
  • Förtydligande av enhetschefens ansvar för brukarna på enheten och dokumentationen pågår
  • Skapa en utbildningsplan för omvårdnadspersonal för ökad kompetens kring bemötande vid olika situationer
  • Öka kunskapen om och användandet av riskanalyser

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:
Peter Warma
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 29 65

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Gunilla Winderud Grehn
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44
__________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum