Norrköpings kommun

Brister i utförandet av insatser i bostad med särskild service (LSS) anmäls enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Dela

Ett flertal dokumenterade avvikelser samt kvarstående brister efter tidigare utredningar inom ett boende med särskild service, gör att vård- och omsorgskontoret nu skickar in en anmälan enligt lex Sarah till IVO.

Avvikelserna rör vård- och omsorgsinsatser för en boende där bristerna bedöms ha fått stora konsekvenser för den enskilde. Utredningen visar på brister när det gäller bemötande, användande av kommunikations- och träningsverktyg samt stöd kring meningsfulla aktiviteter. Handlingar har utförts på felaktigt sätt eller inte utförts alls trots utbildning och information.

Brukaren har begränsad kommunikationsförmåga och har inte själv kunnat beskriva händelserna eller kunnat förmedla vilka konsekvenser de gett. Bedömningen är dock att den enskilde inte haft stora möjligheter att vara delaktig och påverka sin vardag och att felaktiga eller uteblivna insatser kan ha lett till obehag, minskad stimulans, ökad smärta samt spänning i kroppen.

På enheten pågår idag ett värdegrundsarbete för att åtgärda brister i bemötande och självbestämmande.

Den åtgärdsplan som upprättats för enheten innehåller bland annat olika utbildningssatsningar som kommer att genomföras under våren 2022:

  • Utbildning i träningsinsatser med fokus på hur och varför
  • Utbildning i kommunikationsverktyg med fokus på när, hur och varför

Åtgärdsplanen innehåller även behovet av att i verksamheten planera för utbildning kring hjärnskador med fokus på bemötande, arbetssätt och verktyg.

Kontakt:
Sara Ryman (Upplysningar om utredningen)
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 67 19
E-post: sara.ryman@norrkoping.se

Gunilla Winderud Grehn (Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad)
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44
E-post: gunilla.grehn@norrkoping.se

_______________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-583 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Europeisk satsning inom framtidens flyg landar i Norrköping20.6.2022 09:08:26 CEST | Pressmeddelande

Norrköping blir noden för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb (EDIH) inom framtidens flyg och flygsystem. Finansieringen, som förväntas uppgå till cirka 30 miljoner kronor, fördelas över en treårsperiod och ska bidra till en ökad användning av digitala teknologier inom flyget för ett mer hållbart och effektivt transportsystem för såväl gods- och persontrafik som andra tillämpningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum