Norrköpings kommun

Brister inom verkställande av boendestöd föreläggs med vite

Dela

Under år 2019 rapporterade vård- och omsorgsnämnden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om flera ärenden med beslut om boendestöd som inte verkställts inom tre månader från att beslutet togs. IVO begär nu vite av Norrköpings kommun för 17 av dessa ärenden.

Under hösten 2018 fattades beslut om boendestöd i de aktuella ärendena. Samtliga ärenden rör personer med funktionsnedsättning. Vad gäller dessa 17 ärenden har de flesta av personerna fått vänta mellan 4,5 månad och upp till 12 månader på sitt boendestöd. En av personerna har ännu inte fått sin insats och har hittills väntat i 17 månader.
– Vi ser allvarligt på att insatsen boendestöd har dröjt trots beslut och arbetar nu både organisatoriskt och verksamhetsmässigt med att snabba upp förmågan att verkställa insatserna enligt brukarnas behov, säger Anders Granqvist, verksamhetschef, vård- och omsorgskontoret. Planen är att samtliga brukare ska ha sin insats verkställd inom skälig tid i juni 2020. IVO anser att boendestöd inte har verkställts inom skälig tid från att beslutet togs och vill därför att Norrköpings kommun ska betala vite om 1 miljon kronor. IVO yrkar att Förvaltningsrätten ska döma efter deras linje.

Vård- och omsorgsnämnden anger att utförarenheten av boendestöd var underdimensionerad under hösten 2018 vilket resulterade i att behovet översteg resurserna. För att möta behovet rekryterades personal våren 2019 och introducerades under hösten 2019. Nämnden anser att detta ska kunna möta kapacitetsbristen. IVO vidhåller dock sitt beslut och menar att nämndens insatser inte varit tillräckliga.
– Vi ser att vi har brustit i dessa ärenden. Vi ser över arbetssätt och metoder för att förbättra arbetet framåt, säger Malin Engström, verksamhetschef, myndighetsutövning, vård- och omsorgskontoret.

Boendestöd ska vara en hjälp för den enskilde att få stöd och hjälp av personal för att få vardagen att fungera. Behoven kan se olika ut. Vissa kan behöva hjälp med att betala räkningar, planera för städning och tvätt, göra inköpslistor eller skapa ett veckoschema. Andra kan behöva dagligt stöd eller hjälp med att påbörja och slutföra sysslor. Inom vård- och omsorgskontoret ska ansvarig handläggare ha en kontakt med personen som fått beviljat boendestöd och informera kontinuerligt om vad som händer i ärendet. Därmed följer en skyldighet att dokumentera uppgifter som är av betydelse. I de ärenden som IVO har granskat finns enbart ett fåtal uppgifter i journalanteckningarna som visar att nämnden haft kontakt med de enskilda under dröjsmålet. Anteckningar kring hur dröjsmålet har påverkat personen saknas.

Besluten kring dessa ärenden fattades för två år sedan. Ända sedan dess har vård- och omsorgskontoret arbetat med förbättringsåtgärder. Några av åtgärderna listas nedan:

  • Myndighetsutövning inom vård och omsorgskontoret har avsatt personal med fokus på insatsen boendestöd.
  • Bättre samverkan mellan myndighetsutövarna och enhetscheferna på boendestöd. Infört regelbundna möten.
  • Uppföljning efter beslut om boendestöd varje månad med personen det berör.
  • Genomlysning av ärenden som legat inom boendestöd länge för att se om behoven förändrats.

Kontakt:
Anders Granqvist
Titel: verksamhetschef, vård- och omsorgskontoret
Telefon: 011-15 60 57

Malin Engström
Titel: verksamhetschef, vård- och omsorgskontoret
Telefon: 011-15 13 63

_______________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum