Jämställdhetsmyndigheten

Brister och ojämlikhet trots satsning på förlossningsvården

Dela

Många kvinnor får inte tillräcklig information och stöd efter att de fött barn. Samtidigt har tiden på sjukhus efter förlossningen minskat, vilket kan hänga ihop med brist på vårdplatser. Därför kan grupper av föderskor riskera att få sämre vård, visar Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av regeringens satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa.

– Det ökade behovet av information och kunskap kan vara ett uttryck för att de som har fött barn tillbringar kortare tid med personalen innan de går hem. Då krävs det mer av den födande kvinnan för att skaffa sig information på egen hand. Kvinnor med låg utbildning och utrikes födda kvinnor har ofta sämre förutsättningar för det, så de kortare vårdtiderna kan öka ojämlikheten, säger Sofia Lindbom, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Sedan 2015 har ungefär 8,6 miljarder kronor fördelats till förlossningsvården och kvinnors hälsa, genom överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Jämställdhetsmyndigheten har gått igenom vad satsningarna har lett till. Bland annat är fler kvinnor i dag mycket nöjda med sin förlossning och de allvarliga förlossningsskadorna minskar på nationell nivå, men flera utmaningar återstår.

– Allvarliga bristningar är betydligt vanligare bland kvinnor som är födda utanför Europa, och det finns tydliga skillnader mellan olika delar av landet. I de flesta fallen kan vi inte se att bemanningen har ökat eftersom det inte finns statistik, och inte heller jämlikheten, trots att det var prioriterat för satsningen, säger Sofia Lindbom.

Myndigheten konstaterar att arbetsbelastningen inom den kvinnodominerade förlossningsvården är hög.

– Det har aldrig funnits så många utbildade barnmorskor som nu. Ändå rapporterar alla regioner att de har en brist på barnmorskor. Med fler komplicerade och riskfyllda förlossningar blir vårdtyngden per barnmorska högre. Vi bedömer att satsningen behöver förlängas för att komma till rätta med personalproblemen och göra vården mer jämlik, säger Sofia Lindbom.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten

Göteborg

031-392 90 52https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig expertmyndighet som följer och analyserar utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Myndigheten arbetar med att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag, genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Följ Jämställdhetsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jämställdhetsmyndigheten

Bortförd mot sin vilja – stora brister i handläggningen av barn och unga som förs utomlands1.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Varje år förs barn och unga ut ur landet mot sin vilja. Syftet med ett bortförande kan variera men vanligt är barn– eller tvångsäktenskap, uppfostringsresa och att familjen på andra sätt vill upprätthålla eller återupprätta sin heder. Det finns idag inga återkommande nationella omfattningskartläggningar som visar på hur många personer det rör varje år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum