Konkurrensverket

Bromöllas samarbetsavtal om renhållning var en otillåten direktupphandling

Dela

Bromölla kommuns samarbetsavtal med Kristianstads Renhållnings AB var inte ett sådant samarbete mellan upphandlande myndigheter som är undantaget från krav på annonsering. Eftersom kommunen inte annonserade avtalet enligt upphandlingsreglerna utgör det en otillåten direktupphandling, enligt Konkurrensverket.

Det var i januari 2021 som Bromölla kommun slöt ett samarbetsavtal med Kristianstads Renhållnings AB om samverkan i renhållningsfrågor. Avtalet omfattade flera olika tjänster, bland annat it, kommunikation, avfallskompetens och kundtjänst. Avtalet, som löper från och med den 1 januari till och med den 31 december 2021, har inte annonserats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det finns särskilda möjligheter för myndigheter att samverka om de som deltar bidrar genom att samarbeta i ett samarbetskoncept. Det avtal som Bromölla ingick med Kristianstads Renhållning innebär i praktiken att renhållningsbolaget utför vissa tjänster åt kommunen mot ersättning. Av omständigheterna framgår att avtalet inte utgör ett sådant samarbetskoncept som undantas i LOU.

– Att upphandlande myndigheter samarbetar för att kunna tillhandahålla offentliga tjänster på ett resurseffektivt sätt är bra, men det är viktigt att säkerställa att myndigheternas samverkan sker i enlighet med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Ett avtal om samverkan där en parts bidrag till samarbetet huvudsakligen består i ersättning för utförda tjänster är inte undantaget från upphandlingsplikten. Det avtal som Bromölla kommun ingick var därför en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu vänder sig till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att kommunen ska betala 110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Sophia Anderberg, processråd, 08-700 15 63

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster7.11.2022 15:26:07 CET | Pressmeddelande

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

Taxibolag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete i färdtjänstupphandling20.10.2022 17:08:23 CEST | Pressmeddelande

Två taxibolag samarbetade på ett otillåtet sätt i samband med att de lämnade anbud vid en upphandling av färdtjänstresor. Konkurrensverket har beslutat att företagen ska betala konkurrensskadeavgift på sammanlagt 1 550 000 kronor. Företagens ekonomiska situation har medfört att avgiften har bestämts till lägre belopp än vad överträdelsens allvar motiverar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum