Almega

​Bromsad BNP-tillväxt trots ökad efterfrågan och full sysselsättning

Dela

I Almegas nya konjunkturrapport, med prognoser för 2017-2018, presenteras ny statistik som visar tjänstesektorns betydelse för svensk ekonomi och dess tillväxt. Trots hög efterfrågan på svenska exportprodukter gör kompetensbrist och ökad import att Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt bromsar in.

Ett uppsving i efterfrågan på investeringsvaror och närliggande tjänster runt om i världen har i år lyft tillväxten i världshandeln, vilket gynnar Sverige som har en stor andel export av landets totala produktion. Det betyder att efterfrågan på insatstjänster från svenska tjänsteleverantörer till exporterande företag också ökar. Dessutom väntas exporten av bland annat it- och teknikkonsulttjänster till tjänsteföretags kunder utomlands öka. Sveriges BNP-tillväxt beräknas i år till 2,9 % men för år 2018 bromsar den in till 2,3 %.

Trots den starkare efterfrågan från Sveriges exportmarknad i år och nästa år bedöms bristen på rätt kompetens för näringslivets produktion hålla tillbaka Sveriges produktionstillväxt. Kompetensbristen i Sverige driver upp företagens behov av att öka sin import av tjänster som insats i sin produktion, vilket gäller både industri- och tjänsteföretag.

- Vi har nått en kritisk punkt på den svenska arbetsmarknaden där tillgången på kompetens har blivit för liten, säger Almegas chefekonom Lena Hagman. Bland framförallt de kunskapsintensiva företagstjänsterna märks därför en ökad import vilket får konsekvenser och vi bedömer att arbetslösheten parkerar på 6,7 procent i år och 2018.

En annan konsekvens är att inflationen trots det höga resursutnyttjandet inte väntas ta fart. Almega räknar med att inflationen, KPI med fast ränta (KPIF), i Sverige kommer att falla tillbaka nästa år, till 1,6 procent, en lägre inflationstakt än vad Riksbanken nu räknar med. Med den svagare inflation som Almega räknar med bedömer vi att Riksbanken kommer att börja höja styrräntan först i början av 2019.

- Gamla samband gäller inte längre. Ökad konkurrens från utländska producenter kombinerat med den ökade importen håller nere prisutvecklingen på tungt vägande tjänster inom Sveriges näringsliv, konstaterar Lena Hagman.

Läs Almegas konjunkturrapport i sin helhet via denna länk.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Dokument

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kommentar till AF:s månadsstatistik: Almega kräver stopp för nya extratjänster12.10.2018 12:01Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens månadsstatik för september 2018 visar att antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning fortsätter att minska. Antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning är 12212 respektive 6406. - Stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildningar är effektiva insatser som ofta leder till jobb. Men insatserna har aldrig tidigare haft så få deltagare. Personalbristen är ett av företagens största tillväxthinder. Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström chef för Påverkan och Kommunikation på Almega För ett år sedan var antalet arbetssökande som gick på dessa insatser 20635 respektive 7733. Arbetsförmedlingens månadsstatistik samtidigt visar på stark efterfrågan på arbetskraft och många lediga jobb. Personalbristen är fortsatt ett av företagens största tillväxthinder. - Ytterligare minst 15000 arbetslösa bör matchas eller påbörja arbetsmarknadsutbildning redan under

Ny regering måste riva hinder för tjänstetillväxt26.9.2018 07:30Pressmeddelande

Takten i produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på en lägre nivå än 2017, när konjunkturen tycks ha toppat i tjänstesektorn. Inbromsningen beror framför allt på den utbredda bristen på personal, som hindrar tjänsteföretagen från att expandera. Efterfrågan ligger dock fortsatt på en hög nivå, även om det finns en förväntan om att efterfrågan kommer minska något de närmsta månaderna. En ny regering måste på allvar ta tag i de strukturella hinder som finns för att åtgärda kompetensförsörjningsproblemen, i god tid innan lågkonjunktur kommer. Den bedömningen gör Almega i samband med tredje kvartalets Tjänsteindikator.

Almega vill stoppa nya extratjänster – satsa på åtgärder som leder till jobb5.9.2018 17:04Pressmeddelande

Almegas rapport ”Vägval matchning” visar tydligt att de statliga extratjänsterna inte leder till riktiga jobb för de arbetssökanden. Att låsa in arbetslösa i extratjänster förvärrar bristen på arbetskraft och gör det ännu svårare för arbetsgivarna att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt som enskilda personer som kan och vill jobba kommer allt längre från ett riktigt jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum