Almega

​Bromsad BNP-tillväxt trots ökad efterfrågan och full sysselsättning

Dela

I Almegas nya konjunkturrapport, med prognoser för 2017-2018, presenteras ny statistik som visar tjänstesektorns betydelse för svensk ekonomi och dess tillväxt. Trots hög efterfrågan på svenska exportprodukter gör kompetensbrist och ökad import att Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt bromsar in.

Ett uppsving i efterfrågan på investeringsvaror och närliggande tjänster runt om i världen har i år lyft tillväxten i världshandeln, vilket gynnar Sverige som har en stor andel export av landets totala produktion. Det betyder att efterfrågan på insatstjänster från svenska tjänsteleverantörer till exporterande företag också ökar. Dessutom väntas exporten av bland annat it- och teknikkonsulttjänster till tjänsteföretags kunder utomlands öka. Sveriges BNP-tillväxt beräknas i år till 2,9 % men för år 2018 bromsar den in till 2,3 %.

Trots den starkare efterfrågan från Sveriges exportmarknad i år och nästa år bedöms bristen på rätt kompetens för näringslivets produktion hålla tillbaka Sveriges produktionstillväxt. Kompetensbristen i Sverige driver upp företagens behov av att öka sin import av tjänster som insats i sin produktion, vilket gäller både industri- och tjänsteföretag.

- Vi har nått en kritisk punkt på den svenska arbetsmarknaden där tillgången på kompetens har blivit för liten, säger Almegas chefekonom Lena Hagman. Bland framförallt de kunskapsintensiva företagstjänsterna märks därför en ökad import vilket får konsekvenser och vi bedömer att arbetslösheten parkerar på 6,7 procent i år och 2018.

En annan konsekvens är att inflationen trots det höga resursutnyttjandet inte väntas ta fart. Almega räknar med att inflationen, KPI med fast ränta (KPIF), i Sverige kommer att falla tillbaka nästa år, till 1,6 procent, en lägre inflationstakt än vad Riksbanken nu räknar med. Med den svagare inflation som Almega räknar med bedömer vi att Riksbanken kommer att börja höja styrräntan först i början av 2019.

- Gamla samband gäller inte längre. Ökad konkurrens från utländska producenter kombinerat med den ökade importen håller nere prisutvecklingen på tungt vägande tjänster inom Sveriges näringsliv, konstaterar Lena Hagman.

Läs Almegas konjunkturrapport i sin helhet via denna länk.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Dokument

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega kommenterar överenskommelsen mellan S, C, L & Mp11.1.2019 16:19Pressmeddelande

Almegas kommentarer kring den överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som idag presenterats. Överenskommelsen innehåller många områden som vi välkomnar som till exempel en breddning av Rut, att kompetensföretag även ska ingå i etableringsanställningar, att man ser över ett antal skatter samt att slopa förslag som vinstförbud för privata aktörer inom välfärden.

Patrick Joyce ny chefekonom på Almega11.1.2019 11:34Pressmeddelande

Patrick Joyce blir ny chefekonom på Almega. Patrick Joyce är fil. lic. i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet som expert och utredare av ekonomisk politik, skattefrågor, näringspolitik och arbetsmarknadsfrågor vid Regeringskansliet och riksdagen. Patrick kommer senast från en tjänst som forskare om kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration vid Ratio – näringslivets forskningsinstitut.

Höga arbetskraftskostnader hotar tjänsteföretagens tillväxt19.12.2018 07:21Pressmeddelande

Återigen visar Almegas Tjänsteindikator att efterfrågan på kunskapsintensiva företags tjänster fortfarande ligger på toppnivåer. Trots det är utvecklingen oroande. I rapporten konstateras också att Sverige är ett av de dyraste länderna att anställa i, något som i slutändan riskerar att snabba på den redan pågående trenden att företag flyttar ut avancerade tjänstejobb och produktion till utlandet.

Kompetenskris i tjänsternas Europa11.12.2018 09:35Pressmeddelande

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum