Brå

Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå

Dela

Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.

– Utvecklingen av brott mot person beror främst på att andelen som uppger att de utsatts för hot eller trakasserier, vilket är de vanligaste brotten i den kategorin, har varierat relativt mycket under de senaste tre åren, säger rapportens redaktör, utredaren Lisa Wallin.

Även andelen utsatta för sexualbrott har varierat, men med en tydligare ökning de senaste tre åren. Den kontinuerliga ökningen av polisanmälda sexualbrott har däremot mattats av under senare år. Sjukvårdsdata visar ingen ökning i antal personer som sökt vård till följd av sexuella övergrepp.

Dödligt våld i nära relationer minskar, men dödligt skjutvapenvåld mot män ökar
Det dödliga våldet har minskat under 2000-talet, trots att det var som högst 2015 (112 fall). Mellan 2001 och 2005 inträffade i genomsnitt 92 fall av dödligt våld årligen, medan det 2011–2015 var i genomsnitt 85 fall årligen. Under 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt dödligt våld mot barn minskat, samtidigt som det dödliga skjutvapen­våldet mot män har ökat de senaste åren.

En annan minskning gäller andelen hushåll som utsatts för stöld. Under 2015 utsattes knappt 10 procent av hushållen för någon typ av stöldbrott, vilket kan jämföras med nära 13 procent 2006. Även andelen personer som utsatts för misshandel har minskat under 2000-talet.

– Vid misshandel är det främst alkoholrelaterad misshandel mellan obekanta unga män som har minskat, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå.

Ökande könsskillnader i utsatthet för brott
Brottsutvecklingen ser dock olika ut för kvinnor och för män. Under 2000-talet har andelen utsatta kvinnor ökat något, medan andelen utsatta män minskat något under samma period.

– Det beror på att brott som kvinnor oftare utsätts för, såsom trakasserier och sexualbrott, tycks ha ökat något, samtidigt som exempelvis misshandel, som män oftare utsätts för, har minskat något, säger Lisa Wallin.

Två huvudsakliga källor
För analyserna av brottsutvecklingen har huvudsakligen två källor använts: Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) och den officiella kriminalstatistiken. De två källorna kan vid jämförelse ibland visa motsägande bilder. Medan NTU ofta ger en mer korrekt bild av den faktiska utsattheten i befolkningen, är kriminalstatistiken en värdefull källa för att se hur stor belastning rättsväsendet har till följd av brott.

Brå har publicerat rapportserien Brottsutvecklingen sedan 1976. Syftet är att ge en aktuell bild av utvecklingen och strukturen hos flera centrala brottstyper. Rapporten Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 (Brå 2017:5) går att ladda ner på www.bra.se

För ytterligare information

Nyckelord

Dokument

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Tidiga insatser kan påverka framtida brottslighet och våldsamt beteende - Timely address of the causes of violence är huvudtemat på årets The Stockholm Criminology Symposium13.6.2017 10:22Pressinbjudan

Välkommen till 2017 års upplaga av The Stockholm Criminology Symposium, som hålls på Norra Latin den 19–21 juni. I år med särskilt fokus på tidiga insatsers betydelse på framtida brottslighet och våldsamt beteende. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson medverkar i den inledande paneldiskussionen.

Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga1.6.2017 08:30Pressmeddelande

Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

Ny statistik över personer misstänkta för brott 201630.3.2017 09:30Pressmeddelande

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum